Palata sədrinin əmr və sərəncamları

Əmrlər                                               Sərəncamlar

> 2024                                               > 2024

 

> 2023                                                > 2023

 

> 2022                                                > 2022


> 2021                                                > 2021

 

> 2020                                                > 2020 

> 2019                                                > 2019 

> 2018                                                > 2018


> 2017                                                > 2017

> 2016                                                > 2016


> 2015                                                > 2015


> 2014                                                > 2014


> 2013                                                > 2013


> 2012                                                > 2012