Avropa İttifaqının Direktivləri

> (2006/43/EC) - İllik və konsolidasiya edilmiş hesabatların icbari auditi üzrə Avropa Parlamenti və Şurasının 17 may 2006-cı il tarixli DİREKTİVİ

> (2008/362/EC) - İctimai maraq kəsb edən qurum üzrə məcburi auditi həyata keçirən auditorlar və audit firmalarının kənar keyfiyyətinin təminatı ilə bağlı 06 may 2008-ci il tarixli KOMİSSİYA TÖVSİYƏSİ

> (2008/473/EC) - Məcburi auditi həyata keçirən auditorlar və audit firmalarının mülki məsuliyyətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı 05 iyun 2008-ci il tarixli KOMİSSİYA TÖVSİYƏSİ