Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə  komitənin ƏSASNAMƏSİ

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə  komitənin  İŞ PLANI

 

SƏDR

Əhmədov Qoşqar İlkin oğlu

 

 

                                                                                          

                                              SƏDR MÜAVİNİ                                                                        ÜZV                                                                                  ÜZV

                               Hacı-Əzizov İlham İsfəndiyar oğlu                                        Talıbov Vidadi Musa oğlu                                          Haqverdiyev Həsən Yaşar oğlu

 

                                                                                                                           

                                                    ÜZV                                                                                   ÜZV                                                                                   ÜZV

                                       Xaqan Hümmətzadə                                                      Quliyev Fərid Nazim oğlu                                            Həsənov Rəşad Novruz oğlu

 

Qoşqar Əhmədov

  Auditorlar Palatasının Auditin innovativ inkişafı, operativ tənzimləmə və keyfiyyətin idarə edilməsi idarəsinin rəisi – sədr

İlham Hacı-Əzizov

Sərbəst auditor - sədr müavini

Vidadi Talıbov

Sərbəst auditor - üzv

Xaqan Hümmətzadə

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş katibinin müavini, Hüquq və sosial tərəfdaşlıq şöbəsinin müdiri – üzv (təqdimat əsasında)

Həsən Haqverdiyev

“Nexia EA” QSC-nin direktoru, auditor – üzv

Rəşad Həsənov

“Professional Financial Experts” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Fərid Quliyev

“GRANDİS AUDİT” MMC-nin direktoru, auditor – üzv