Fəxri auditorlar

 

Fəxri auditorlar

Fəxri Auditorun şəkli

Soyadı, adı və

atasının adı

Haqqında

İsmayılov Fəxrəddin

Həsən oğlu

1947-ci il dekabrın 13-də  Fizuli rayonunun Gecəgözlü kəndində anadan olmuşdur.
1974-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunu, 1981-ci ildə isə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir.  
1996-cı il aprel ayının 23-dən indiyə kimi Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədr müavini vəzifəsində işləyir.
Auditorlar Palatasının idarəetmə orqanı olan Şuranın üzvüdür.
2007-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Aditorlr Palatasının "Fəxri auditor" döş nişanına layiq görülmüşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının işçilərin və üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 1730 №-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2001-ci ildən YAP-nın üzvüdür.

Agayev Vaqif

Agahüseyn oğlu

1951-ci il fevralın 7-də Zərdab rayonunda anadan olmuşdur.
1977-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Maliyyə-kredit” fakültəsini bitirmişdir.
2021-ci il fevralın 5-dən Auditorlar Palatası Şurasının sabiq üzvü və “RR &VAM-Beynəlxalq” Müstəqil Auditor Firmasının prezidenti olmuşdur.
Auditorlar Palatasından auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziyanı almış ilk auditorlardan  biri olmuşdur.
1997-ci il dekabrın 25-də  “RR &VAM-Beynəlxalq” Müstəqil Auditor Firmasını yaratmış və onun prezidenti olmuşdur. Bu   illər ərzində  rəhbərlik etdiyi firmanı respublikada qabaqcıl auditor firmalarından birinə çevirə bilmişdi.
İqtisad yönümdə  təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş və 2001-ci ildə nəşr olunmuş “Audit” kitabının, 2008-ci ildə isə nəşr olunmuş “Daxili audit” kitabının həmmüəlliflərindən biri olmuşdu.   Onun haqqında 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan iqtisadçıları” kitabında məlumat verilmişdi.

Palata rəhbərliyi tərəfindən xidmətləri yüksək qiymətləndirilərək  2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İlk “Fəxri auditor” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
Ömrünün son 7 ili ərzində 12 kitabı işıq üzü görmüşdür. Sağlığında çap etdirməyə macal tapmadığı “Yarımçıq qalmış ömür” adlı 13-cü  kitabı isə onun ruhunu əziz tutanların səyləri nəticəsində işıq üzü görmüşdü.
2010-c il iyunun 14-də vəfat etmişdir.   

Namazəliyev Yaşar

Adil oğlu

1949-cu il martın 9-da Füzuli rayonunda qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Dadaş Bunyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun «Maliyyə və kredit» ixtisası üzrə bitirmişdir.
1993-cü ilin yanvar ayında Azərbaycan Respubliası Maliyyə Nazirliyi nəzdində Təsərrüfat hesablı Auditor Mərkəzinin (Azeraudit) direktoru işləmişdir. Respublikada Auditorlar Palatasının yaranması ilə əlaqədar olaraq həmin Mərkəz 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ləğv olunmuşdur. Auditorlar Palatası tərəfindən auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ilk lisenziya alaraq müstəqil «Azəri-Audit» auditor firmasının təsisçisi, direktoru-auditoru vəzifəsində işləmiş və Palata Şurasının üzvü olmuşdur.
2001-ci il iyunun 12-də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Nəzarət depatamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir, 2020-ci il  iyulun 1-dən isə Palata sədrinin müşaviri vəzifəsində işləyir.
2000-ci ildən ABŞ-da yerləşən Daxili Auditorlar İnstitutunun üzvlüyünə qəbul edilərək Beynəlxalq sertifikat almışdır.
2007-ci il  dekabrın 27-də Azərbaycan Respublikasınin "Fəxri auditoru" döş nişanına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının işçilərin və üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 1730 №-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2002-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Qənizadə Ramiz Tofiqi oğlu

1954-cü il mayın 27-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1975-ci ildə D.Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə ilə bitirərək “İqtisadçı” ixtisasını almışdır.
1996-cı ilin may ayından 2009-cu ilin iyun ayınadək Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Auditor Xidməti Departamentinin direktoru vəzifəsində işləyib.
1996-cı ilin avqust ayında Auditorlar Palatası tərəfindən auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya verilmişdir və mütəmadi lisenziyanın müddəti uzadılmışdır.
1997-ci ildə Avropa İttifaqının xətti ilə TACİS proqramı çərçivəsində həyata keçirilən “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının audit keçirmə qabiliyyətinin gücləndirilməsi” layihəsi ilə əlaqədar təşkil edilmiş “Mühasibat uçotu və audit texnikası” mövzusunda beynəlxalq kursları, Almaniya Federativ Respublikasının Qöttenqem Universitetində auditor kurslarını bitirmiş. 1996-cı ildən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının İdarəetmə orqanı - Şüranın üzvü olmuş və “Fəxri Auditor” adına layiq görülmüşdür.
1999-cu ildə ABŞ Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun daxili auditor sertifikatı alıb

və İnstitutun “Audit-Azərbaycan” bölməsinin 2011-ci ilədək vitse-prezidenti olmuşdur.
Azərbaycanda auditin inkişafına və audit təcrübəsinin tətbiq edilməsinə dair bir sıra xüsusi ədəbiyyatın hazırlanmasında iştirak edib. Bir neçə tədris vəsaitlərin və elmi-praktiki məqalələrin müəllifidir.
2009-cu il 01 iyun tarixindən Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasında şöbə müdirin müavini və şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 3015 saylı Sərəncama əsasən “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 23 iyun tarixli 217 saylı Sərəncama əsasən 3-cü dərəcəli dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi verilmişdir.
2020-ci il 01 yanvar tarixindən “Q.R.T Audit” MMC-nin auditorudur.
Auditorlar Palatasının Fəxri üzvüdür.

 

 

İsmayıl Qasımov

2007-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Bayramov Qəşəm

Hacalı oğlu

1952-ci il yanvarın 3-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində anadan olmuşdur.
1972-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmiş və “iqtisadçı” ixtisasına yiyələnmişdir.
1996-2007-ci illlərdə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında şöbə rəisi və departament direktoru vəzifələrində işləmiş, 2007-ci ildən bu günə kimi isə  Aparatın rəhbəri vəzifəsində işləyir.
1999-cu ildən Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun (İİA) üzvüdür.
«İqtisadiyyat və audit» jurnalının redaksiya heyyətinin və Auditorlar Palatası Şurasının üzvü olmuşdur.
Q.Bayramov «Audit» izahlı lüğət, «Auditin əsasları» kitablarının redaktoru, «Audit. Qanunvericilik və normtiv sənədlər» toplusunun Ι, ΙΙ və ΙΙΙ cildlərinin tərtibatçısı və ΙV cildinin rəyçisi, «Auditorların Peşə Etikası» Məcəlləsinin və «Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar»ın tərtibatçısı, «Audit» dərs vəsaiti, «Azərbaycanın milli audit standartları» və “Auditorların Müstəqillik Qaydaları” kitablarının müəllifi və ixtisas redaktoru, “Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları” kitabının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
2007-ci ilin 27 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görulmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının işçilərin və üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 1730 №-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2004-cü ildən YAP-nın üzvüdür.

 

 

Rəhimova Nigar

Məmməd qızı

1940 il iyulun 31-də Gəncə şəhərində (keçmiş Kirovabad) anadan olmuşdur.
1965-cu ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “ Xalq təsərrufatının planlaşdırılması” fakültəsini bitirmiş və “İqtisasçı” ixtisasına yiyələnmişdir.
1993-1996 cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzdində "Azəraudit" Mərkəzində baş müfəttiş ekspert, auditor vəzifələrində, 1996-2001 ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Auditor xidməti departamentində  auditor vəzifəsində və 2001-2011 ci illərdə sərbəst auditor vəzifəsində çalışmışdır.
1997-2011 ci illərdə Azərbaycan Respublikanı təmsil edərək, eyni zamanda audit peşəsinə dair biliklərini artırmaq və  təkmilləşdirmək məqsədi ilə Almaniyada, Hindistanda, Polşada və Türkiyədə təhsil kurslarında iştirak edib,müvəfəqiyyətlə bitirib, sertifikatlar əldə etmişdir. 2012-ci ildə təqaüdə çıxmışdır.
1987-ci ildə Ali Soveti Prezidiumunun Fərmanı ilə  “Əmək veteranı” medalı ilə,1998 ci ildə Auditorlar Palatası tərəfindən ”Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının işçilərin və üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2016-ci il tarixli 1730 №-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 

 

 

Əşrəf Əhmədov

 

2007-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

 

 

Əkbərov Tahir Abbas oğlu

1954-cü il noyabrın 7-də Ağdam rayonunda anadan olmuşdur.
1980-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrufatı İnstitutunun “Əmtəəşunaslıq” fakültəsini bitirmişdir.
1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nəzirliyi nəznində Aditor mərkəzində mütəxəssis vəzifəsində işləmişdir.
1996-ci ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Bakı şəhər auditor təşkilatında direktor vəzifəsində işləmişdir.
2000-2005-ci illərdə Auditorlar Palatasının Auditin təhlili və təşkili departamentınin direktoru vəzifəsində işləmişdir.

Nəbiyev Əli Nəbi oğlu

1958-ci il avqustun 11-də anadan olmuşdur.
1992-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Auditor mərkəzində işləmişdir.
1995-1997 illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında işləmişdir.
1997-ci ildən hal-hazıradək “Balance Audit” audit və məsləhət firmasında işləyir.

Bayramov İslam Qurban oğlu

1963-cü il yanvarın 1-də Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunda anadan olmuşdur.
1985-ci ildə Lenin Komsomolu adına Lenin ordenli Voronej Dövlət Universitetinin “Sənaye planlaşdırılması” ixtisasını bitirmişdir.
5 iyun 1998-ci ildə “KPMC Azərbaycan Limited” MMC-də auditor, 1 avqust 2001-ci ildə isə “HLB Azərbaycan” MMC- də direktor-auditor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda "MB Audit" MMC-nin direktor-auditorudur.
2008-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Abbaslı Namiq

Rasim oğlu

1971-ci il  aprelin 25-də Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.
1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun "İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi" fakültəsini bitirmişdir. 
2000- il yanvarın 5-də sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2002-ci və 2007-ci illərdə Auditorlar Palatası tərəfindən sərbəst auditorlar arasında keçirilmiş müsabiqədə 1-ci yer tutaraq "Ən yaxşı sərbəst auditor" adına layiq görülmüşdür. 
2004-2014-cü illərdə Auditorlar Palatasının Şura üzvü olmuşdur.
2016-cı il yanvarin 27-dən hal-hazıradək “ANR Audit” MMC-nin direktor-auditoru kimi fəaliyyətini davam etdirir.
2008-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 04 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əliyev Aftandil

Adıgözəl oğlu

1953-cü il oktyabrın 16-da Füzuli rayonunda anadan olmuşdur.
1979-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmişdir. 
1996-cı il avqustun 26-dan hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyətini davam etdirir.
2019-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Əliyev İbiş

Müseyib oğlu

 1949-cu il  sentyabrın 5-də Ağdam rayonunda anadan olmuşdur.
1968-ci ildə Ağdam rayon Kənd Təsərrufatı texnikomunun "Əmtəəşunaslıq" fakültəsini bitirmiş, 1981-ci ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqının Ali məktəbini bitirərək "Əmək üzrə iqtisadçı" ixtisasını almışdır.
2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.
2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
2006-cı il dekabrın 8-dən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 04 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Auditorlar Palatası Şurası yanında Etika, mübahisələr və intizam komissiyasının sədridir.

Musayev Adıgözəl Maqsud oğlu

1957-ci il fevralın 1-də Zərdab rayonunda anadan olub.
1979-cu ildə Azərbaycan Kənd təsərrüfatı İnstitutunun “Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu”  fakültəsini bitirmişdir.
1996-cı  il avqustun 26-dan hal-hazırkı dövrə kimi sərbəst  auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2018-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Hüseynov Fərhəddin Əbülqasim oğlu

20 sentyabr 1952-ci il sentyabrın 20-da Lənkəran rayonunda anadan olub.
1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Sənayenin planlaşdırılması”  fakultəsinin iqtisadçı ixtisasını bitirmişdir.
1997-ci il yanvarın 15-dən hal-hazıradək “L.Ş.-audit” MMC-də direktor-auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2008-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
Auditorlar Palatasının Fəxri üzvüdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının işçilərin və üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2011-ci il tarixli 1730 №-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür.

Qurbanov Abbasəli Şükür oğlu1960-cu il sentyabrın 24-də Krasnoselo rayonu Ardanış kəndində anadan olmuşdur.
1987-ci ildə D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrufatı İnstitutunun "İqtisadçı" ixtisasını bitirmişdir.
1996-ci il mayın 31-də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən ilk dəfə Sərbəst Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya almış və 1997-ci il dekabrın 25-də sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamış, sonradan “RR&VAM Beynəlxalq” müstəqil auditor firmasında auditor vəzifəsində işləmişdir.
2007-ci il iyulun 27-də Auditor təşkilatının üzvlüyündən çıxaraq yenidən sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2017-ci ildə "Analitik Audit Konsaltinq" MMC-də direktor-auditor vəzifəsində işləyir.


 

Talıbov Nəcəf

Musa oğlu

1956-cı il dekabrın 16-da Qazax şəhərində anadan olmuşdur.

1978-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1999-cu ildən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvüdür.
2000-ci ildən Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun (İİA) üzvüdür.
2005-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri vəzifəsində işləyir. Eyni zamanda Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminat üzrə komitənin sədri və "TNM" MMC-nin direktoru-auditoru vəzifəsində işləyir.
Auditorlar Palatası tərəfindən keçirilmiş, habelə bir sıra xarici ölkələrdə təşkil edilmiş seminarlarda, simpoziumlarda, konfranslarda iştirak etmiş və 20-dən çox sertifikatlar əldə etmişdir.
Auditin aparılması və tənzimlənməsinə dair 50-dən çox sahəvi proqramın, metodik göstərişin, təlimat və qaydanın müəllifidir.
 "Audit" (2011) və «Daxili audit» dərs vəsaitlərinin, 20-dək nəşrin həmmüəllifi və tərtibçisidir.
2010-cu il 29 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının işçilərin və üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 1730 №-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əhmədov Misir Zaman oğlu
 

1951-ci il avqustun 16-da Sabirabad rayonunda anadan olmuşdur.
1982-ci ildə Moskva Xalqlar Dostluğu Kooperativ İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmişdir.
1996-cı il avqustun 23-dən sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.
1997-ci il iyunun 3-dən hal-hazıradək “Azərbeynəlxalq Audit Xidməti” MMC-nin direktor-auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2010-cu ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 1730 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Hüseynov Zamin Ramazan oğlu

1957-ci il sentyabrın 20-də Lənkəran şəhərində anadan olub.
1978-ci ildə Moskva Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının "İqtisadçı" ixtisasını bitirmişdir. 1984-cü ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Mərkəzi İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutunun "İqtisadiyyat" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.
1997-2003-cü illərdə “MAK Consultancy Baku Ltd” Müştərək Müəssisəsində baş direktor vəzifəsində işləmişdir.
2003-cü ildən hal-hazıradək “MAK Azərbaycan Ltd” (2003-2007 illərdə “AGN MAK Azərbaycan Ltd” adlanırdı) direktor-auditor vəzifəsində işləmişdir.
Hal-hazırda “ABAK-Az Crovve LTD” MMC-də direktor-auditor vəzifəsində işləyir.
Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Miriyev Rasət Abasət oğlu

1951-ci il dekabrin 22-də İmişli rayonunda anadan olmuşdur.

1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun  Xalq Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Planlaşdırılması fakultəsini bitirmişdir.

2000-ci il  iyunun 20-dən Sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlayıb.

2007-ci il iyulun 15-dən “RM*LM Audit LTD” MMC-nin direktor-auditoru vəzifəsində işləmişdir.

2009-cu il iyulun 20-dən hal-hazırkı vaxta kimi “RM Audit MMC”-nin direktor-auditoru vəzifəsində işləyir.

Əliyev Fuad

Eyyub oğlu  

1967-ci il aprelin 17-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə  D. Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrufatı inistitutunun  İstehsalat və xidmət  sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fakültəsini, 2000-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin İstehsalat və xidmət  sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fakültəsini bitirmişdir.
1999-2003-cü illərdə Auditorlar Palatasının üzvü Sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərmiş, 2003-cü ildən hal hazıradək “F.N. Audit Service” MMC-in direktor-auditoru kimi fəaliyyətini davam etdirir.
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası tərəfindən ən yaxşı sərbəst auditor adı ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Bağırov Əlimuxtar Balağa oğlu

1963-cü il iyunun 9-da Lerik rayonunda anadan olmuşdur.
1984-cü ildə D. Bunyatzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun "Maliyyə-kredit" fakültəsini bitirmişdir.
1996-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında auditor, Auditor Xidməti Departamentində direktor müavini, 2 saylı auditor təşkilatında direktor müavini vəzifələrində işləmişdir.
2007-ci ildən hal-hazıradək "İnter Audit" təşkilatında direktor-auditor vəzifəsində işləyir.

2010-cu ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

 

 

 

Məmməd Əhmədov

2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Abbasov Çingiz Abbas oğlu

1952-ci il martın 10-da Tovuz rayonunun Çatax kəndində anadan olmuşdur.
1969-cu ildən 1973-cü ildə D. Bünyatzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Ticarət İqtisadiyyatı” fakültəsini bitirmişdir.
1998 il martın 1-dən oktyabrın 16-dək "Qarant Audit" təşkilatında mütəxəssis vəzifəsində işləmişdir.
1998-2008-ci illərdə sarbəst auditor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2008-ci il fevralın 6-dan hal-hazıradək "İqtisadçı Audit" MMC-də direktor-auditor vəzifəsində işləyir.
2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Axundov Nazim Zakir oğlu  

1962-ci il  avqustun 5-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.
1986-cı ildə Voronej (Rusiya) Dövlət Universitetinin İqtisad fakültəsini bitirmişdir.
1997-1998-ci illərdə "KPMG Azərbaycan Limited" şirkətində auditor və vergi məsləhətçisi kimi işləmişdir.
1998-ci ilin 13 oktyabr tarixindən bu günədək Sərbəst Auditor kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfində keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir.   
"Sahəvi audit proqramları"-ın və "Audit" dərs vəsaitinin 1-ci və 2-ci nəşrinin müəlliflərindəndir.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurası yanında komitələrinin üzvüdür.
2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Soltanov Qulu Mehbalı oğlu

1952-ci il oktyabrın 2-də Zərdab rayonunda anadan olmuşdur.
1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmişdir. 
1996-cı il avqustn 23-dən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyətini davam etdirir.
2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
2016-cı il tarixdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev fərmanı ilə "Tərəqqi medalı" ilə təltif edilmişdir.

 

Cəfərov Elçin

Əhməd oğlu

 "M ənd J"MMC-nin direktor-auditorudur.

2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Nəcəfov Bəbir

Cəlil oğlu

1952-ci il noyabrın 18-də Bakı şəhərində gullugcu ailəsində anadan olmuşdur.
1976-cı ildə D.Büniyyadzadə adına Xalq Təssərüfatı institutun “Xalq təssərüfatının planlaşdirilması və iqtisadiyyatı” fakültəsini bitirmişdir.
1995-ci ilin aprel ayından Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin nəznində Auditor Mərkəzinin Yasamal rayon şöbəsində aparıcı müfətiş ekspert vəzifəsində çalışmışdır.
1996-cı il mayın 31-dən auditor fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün lisenziya almışdır.
1996-cı ilin may ayından noyabır ayına kimi Auditorlar Palatasında Auditor Xidməti Departamentində auditor, 1996-cı ilin noyabr ayından 1998-ci ilin mart ayına kimi Bakı şəhər Auditorlar Təşkilatında auditor, direktor müavini, 1998-ci ilin mart ayından  2001-ci ilin aprel ayına kimi Hollandiyyanın “PriceWaterhouseCoopers” şirkətinin Bakıdakı nümayəndəliyində auditor, 2001-ci ilin iyul ayından 2005-ci ilin may ayınadək “G&A” auditor təşkilatında auditor  vəzifəsində işləmişdir.
2005-ci ilin may ayında Auditorlar Palatasının Elmi-tətdgigat və tədris mərkəzinin direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir və həmin sahədə 2014-cü ilin oktyabr ayına kimi işləmişdir. Hal-hazırda təqaüddədir.
2012-ci ilin noyabr ayında Auditorlar Palatası tərəfindən “Fəxri Auditor” doş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Əhmədov Hafiz Məhəmməd oğlu

1955-ci il  dekabrın 29-da Göranboy rayonunda anadan olmuşdur.
1976-cı ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu  bitirmişdir.
1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasından lisenziya alaraq, Gəncə şəhər auditor təşkilatında auditor, 2000-ci ildən etibarən isə sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2012-ci il tarixində Auditorlar Palatası tərəfindən "Fəxri auditor" döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

Abbasov Maarif Qurban oğlu

1953-cü il noyabrın 14-də Ucar rayonunun Çiyni kəndində anadan olmuşdur.
1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Hüquq” fakültəsini bitirmişdir.
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fakultəsini bitirmişdir.
1996-cı il mayın 16-da Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Auditor xidməti departamentinə direktor müavini vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.
1998-ci il yanvarın 16-da Lisenziyalaşdırma və xarici əlaqələr departamentinə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2016-cı il aprelin 4-də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının yaradılmasının 20 illik yubileyi ilə əlaqədar ölkənin auditor sisteminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamına əsasən “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2003-cü il iyulun 29-da Daxili audit departamentinə direktor müavini vəzifəsinə keçirilmişdir.
2004-cü il yanvarın 2-də Daxili audit departamentinin ləğv olunması ilə əlaqədar Keyfiyyət və rəqabətin tənzimlənməsi departamentinə direktor müavini vəzifəsinə keçirilmişdir.
2005-ci il aprelin 3-də Korrupsiyaya qarşı mübarizə və daxili audit şöbəsinə müdir vəzifəsinə təyin olunmuşdur
2010-cu il iyulun 15-də Audtin tənzimlənməsi, təşkili və şəfafflığın təminatı idarəsinə rəis vəzifəsinə keçirilmişdir.
2012-ci il yanvarın 5-də Auditin tənzimlənməsi və şəffaflığın təminatı idarəsinin rəisi və Korrupsiyaya qarşı mübarizə və daxili audit şöbəsinə müdir vəzifəsinə keçirilmişdir.
2013-cü il yanvarın 7-də Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin rəisi-Hüquqi təminat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə keçirilmişdir.
2015-ci il sentyabrın 1-də Auditin hüquqi təminatı və standlaşdırma idarəsisinin rəisi olmuşdur.
2018-cü il yanvarın 4-də Auditin hüquqi təminatı və dövlət orqanları ilə iş idarəsinə rəis vəzifəsinə keçirilmişdir.
2019-cu il yanvarın 3-də Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə keçirilmişdir.
2020-ci il yanvarın 7-də Hüquqi təminat idarəsinə idarə rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2020-ci il dekabrın 10-da vəfat etmişdir.

Gülməmmədov Səbuhi Yediyar oğlu

1972-ci il yanvarın 29-da Qərbi Azərbaycanın Krasnoselo rayonunun Gölkənd kəndində anadan olmuşdur.
2001-ci ildə
 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bakalavr dərəcəsini, 2004-cü ildə isə həmin Universiteti magistr dərəcəsini alaraq fərqlənmə ilə birtirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantıdır.
2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Audit qanunvericiliyi və metodiki təminat şöbəsinə baş mütəxəssis, 2005-2010-ci illərdə Elmi-tədqiqat və tədris mərkəzinin direktoru, 2010-2015-ci illərdə Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsinin rəisi, 2016-2017-ci illərdə Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi, 2018-ci ildə Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi vəzifələrində işləmişdir. 2019-cu ildən bu günə kimi Auditorlar Palatasının İcraçı direktoru vəzifəsində işləyir.
2005-ci ildən Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun (İİA) üzvüdür.
2006-cı ildən Auditorlar Palatasının Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədridir.
2008-ci il yanvar ayınadan, 2009-cu il iyulun 27-dək Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının üzvü olmuşdur.
2010-cu il 29 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Fəxri fərman”ına layiq görulmüşdür.
2011-ci il 19 avqust tarixində «Peşəkar mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və iqtisadçıların Milli İnstitutu»nun (Rusiya Federasiyası) «За заслуги в развитии НИПБ» medalı ilə təltif edilmişdir.
2013-cü il 06 may tarixində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görulmüşdür.
2016-cı il 04 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi ilə əlaqədar, ölkənin auditor sisteminin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2017-ci il 31 may tarixində “Dövlət Müəssisələri İşçilərinin Beynəlxalq Həmkarlar Birliyinin” (Rusiya Federasiyası) “За большой вклад в развитие международного профсоюзного движения работников государственных учреждений и общественного обслуживания и в свази с 25-летием образования МФП РГУ” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
1996-cı ildən YAP-nın üzvüdür. YAP Səbail rayon təşkilatının nəzarət-təftiş komissiyasının  sədri,  YAP Auditorlar Palatası ilk ərazi təşkilatının sədr müavinidir.

Vəli Rəhimov

Rəhim oğlu

1965-ci il martın 4-də anadan olmuşdur.
Leninqrad İİ-nun Bakı filialını Maliyyə-kredit ixtisası üzrə bitirmişdir.
1996-cı il avqustun 12-də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Maliyyə departamentinə baş mühasibin müavini vəzifəsi ilə fəaliyyətə başlamışdır.
1996-cı il avqstun 16-da Maliyyə departamentinin direktoru-baş mühasib vəzifəsinə keçirilmişdir.
2005-ci il yanvarın 3-də İşlər İdarəsinin müdiri olmuşdur.
2006-cı il yanvarın 5-də Maliyyə-təsərrüfat şöbəsinin müdiri olmuşdur.
2010-cu il yanvarın 5-də Maliyyə və informasiya təminatı İdarəsinin rəisi təyin olunmuşdur.
2012-ci il yanvarın 5-də maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi-baş mühasib vəzifəsinə keçirilmişdir
2013-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
2019-cu il yanvarın 3-də Maliyyə və təşkilatı-texniki təminat İdarəsinin rəisi-baş mühasib vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2020-ci il yanvarın 27-də Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi təyin olunmuşdur.

Vəliyev İlqar

Əflatun oğlu
 

1973-cü il mayın 11-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Maddi ehtiyatların idarə edilməsi və istehsalat vasitələrinin topdan satış ticarətinin təşkili” ixtisasını bitirmişdir. İqtisadiyyat üzrə elmlər magistridir.
2006-cı il yanvarın 30-dan ABŞ-ın Lisenziyalı İctimai Mühasibidir (CPA).
2007-ci il yanvarın 29-dan hal-hazıradək “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının idarəedici partnyoru kimi fəaliyyət göstərir.
2013-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
Auditorlar Palatası Şurasının üzvüdür.

2015-ci il martın 20-də ABŞ-ın Çikaqo şəhərinin Çikaqo Universitetinin "Booth" Biznes Məktəbində “İşgüzar idarəetmə” ixtisası üzrə magistr təhsilini almışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 04 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2016-cı il mayın 9-dan İngiltərə və Uelsin Lisenziyalı Mühasiblər İnstitutunun Müxbir üzvüdür (ACA).

 

Axundov Vaqif

Xəlil oğlu

1956-cı il  dekabrın 17-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1977-ci ildə Azərbaycan Xalq təsərrüfatı İnstitutunun iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir.
4 fevral 2002-ci ildən hal-hazırkı dövrə kimi Sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2013-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

 

 

Mübariz Əkbərov

 

2013-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Bəşirov Şərif

Miri oğlu

Bəşirov Şərif Miri oğlu

3 yanvar 1956-cı ildə Salyan rayonunun Sarvan kəndində anadan olmuşdur.
1979-cu ildə Başı Plan Uçotu Texnikumunda qiyabi təhsil alaraq “Mühasib” ixtisasını bitirmişdir. 1975-1985-ci illərdə İnşaat Mühəndisləri İnstitunun “Tikintinin İqtisadiyyatı və Təşkili” fakültəsini bitirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına Lisenziya (rəsmi icazə) verilməsi üzrə komisiyanın 1997-ci il 15 yanvar tarixli 15 saylı qərarına əsasən 5 il müddətinə Azərbaycan Respublikası ərazisində 0074 saylı Lisenziya ilə auditor xidməti göstərmək hüququ verilmişdir.
15 yanvar 1997-ci ildən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası şurasının qərarı ilə “Fəxri auditor” adı verilmişdir.

Hüseynov Şəmşinur Rəşid oğlu

1948-ci il martın 3-də Füzuli rayonunda anadan olub.
1986-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu”  fakultəsinin iqtisadçı ixtisasını bitirmişdir.
1998-ci il oktyabrın 26-dan hal-hazıradək sərbəst auditor  kimi fəaliyyət göstərir.
2013-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Firidun Göyüşov

 

2013-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Əliyev Elçin Məmmədəli oğlu

1962-ci il iyunun 26-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Riyaziyyat əlavə fizika”  ixtisasını bitirmişdir.
2001-ci ildən Auditorlar Palatasının üzvüdur. Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin Sədri və Beynəlxalaq Əlaqələr üzrə Komitəsinin Sədr müavini vəzifələrində işləmişdir.
2001-ci il iyulun 3-dən “BKR İşık Konsaltinq” MMC də auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.
Hal-hazıradək “BKR Consulting” MMC-nin direktor–auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2008-ci ildən BKR International Beynəlxalq Audit Şirkətinin Azərbaycan Nümayəndəliyi olan BKR IŞIK Consulting şirkətinin İdarəedici Partnyorudur.
2012-cu ildə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.
2014-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Şirinov Yasin Rza oğlu

1955-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Beyləqan (sabiq Jdanov) rayonunun Əlinəzərli kəndində anadan olmuşdur.
1973-1977-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan  Xalq Təsərrufatı İnstitutunda (hazırkı AzDİU) Maliyyə-kredit fakultəsində əyani təhsil almış və Maliyyəçi ixtisasına yiyələnmişdir.
2003-2010-ci illərdə Xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında Sərbəst auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur.
2010-2013-cü illərdə "Azəri Audit Servis" MMC-nin direktor-auditoru olmuşdur.
2013-2020-ci illərdə Sərbəst auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur.
2020-ci il yanvarın 14-dən "Azəri Audit Servis" MMC-nin auditorudur.
Auditorlar Palatası Şurası yanında  "Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə"nin üzvüdür.
31 avqust 2007-ci il tarixdən ABŞ Daxili Auditorlar İnstitunun üzvüdür.
2013-cü ildə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.
2014-cü il yanvarın 29-dan Azərbaycan Respublikanın Auditorlar Palatası tərəfinfən "Fəxri auditor" döş nişanına layiq görülmüşdür.

Əliyev Xaləddin Cəlal oğlu
 

1960-cı il aprelin 1-də Azərbaycan Respublikası Ağcabədi rayonu Yuxarı Qıyamadınlı kəndində anadan olmuşdur.
1988-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnsitutunun uçot-iqtisad qurtarmışdır. 2001-ci ildən 2005-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Xəzər-Audit” MMC-də mütəxəsis vəzifəsində işləmişdir.
2005-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş lisenziyaya əsasən sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2014-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görulmüşdür.
2020-ci il sentyabrın 2-dən hal-hazırki dövrədək “S.L.S AUDİT-CONSULTİNG Xidməti” MMC-nin direktor-auditor vəzifəsində işləyir. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət komitəsində müffətiş işləmişdir. Dəfələrlə Mühasibat uçotunun Beynəlxalq standartları, Beynəlxalq Audit Standartları kurslarında iştirak etmiş və müvafiq sertifikatlar almışdır.

Əliyev Razi

Təhməz oğlu 

1954-cü il fevralın 3-də Fizuli rayonunda anadan olmuşdur.
1976-cı ildə D. Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Ticarətin iqtisayyatı”  ixtisasını bitirmişdir.
1996-cı il avqustun 26-dan “Auditor xidməti departamentinin” auditoru kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2013 ildə “PSG TAX CONSULTİNG” MMC də auditor kimi fəaliyyət göstərib.hal-hazıradək “Kapital Audit” MMC-də auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2014-cü il tarixdə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Bənnayev Elxan Bəhmən oğlu

1954-cü il dekabr 6-da  Qazax rayonunda anadan olmuşdur.
1980-cı ildə Azərbaycan Xalq təsərrüfatı İnstitutunun “Sənayenin planlaşdırılması”  fakültəsini bitirmişdir.
20 fevral 2002-ci ildən hal-hazırkı dövrə kimi Sərbəst  auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2014-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Axundov Camaləddin

Fərhad oğlu

 

1950-ci il fevralın 23-də Tovuz rayonunun Qovlar qəsəbəsində anadan olmuşdur.
1972-ci ildə D.Bünyatzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Maliyyə-kredit” fakültəsini bitirmişdir.
1996-ci il mayın 16-dan Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında departament direktorunun müavini, Qanunvericilik və Hüquqi təminat şöbəsinin müdiri, Palata apparatıın müavini.
Palata rəhbərliyi tərəfindən xidmətləri yüksək qiymətləndirilərək  2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının İlk “Fəxri auditor” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
2020-ci il noyabrın 1-də vəfat etmişdir.

Əliyeva Nailə

İsrafil qızı

1970-ci il yanvarın  22-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1992-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun əməyin iqtisadiyyatı fakültəsini bitirmişdir. 
2003-cü il yanvarın 15-dən “F.N.Audit Servis” MMC-nin auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2015-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Aqeyeva Yelena Yevgenyevna

955-ci il dekabrın 10-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1977-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Sənayenin planlaşdırılmsı fakültəsini bitirmişdir. 
2006-cı il yanvarın 18-dən-2019-cu il oktyabrın 9-dək “G&A Audit” MMC-nin auditoru kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2015-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 04 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Məmmədov Emil Nizami oğlu

Məmmədov Emil Nizami oğlu

1977-ci il avqustun 7-də
İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur.
1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Mühasibat uçotu və audit fakültəsini bitirmişdir.
2003-2015-ci illərdə sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2015-ci il yanvarın 16-dan hal-hazıradək “Smart Audit” MMC-nin direktor-auditoru kimi fəaliyyətini davam etdirir.
2015-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Qurbanlı Ziya

Tofiq oğlu

   1980-cı il dekabrın 24-də Bakı şəhərində rayonunda anadan olub.
   2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad universitetinin “Marketinq”  ixtisasını bitirmişdir.
   2010-ci il yanvarın 22-dən sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.           2015-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
   2020-ci il yanvarın 19-dan hal-hazıradək “Himmara Audit” MMC-nin auditoru kimi fəaliyyət göstərir.

Məmmədov Şahbaz Müseyib oğlu

1956-cı il aprelin 26-da Lənkəran şəhərində  anadan olmuşam.
1983-cü ildə Azərbaycan  Dövlət İqtisad İnstitutunun   mühasibat uçotu və təhlil   fakültəsini  bitirmişdir.
Sərbəst   auditor  fəaliyyətinin  göstəriməsi üçün 2003-cü il avqstun 22-də Auditorlar Palatası tərəfindən və 14 noyabr 2003-cü il tarixində hüquqi şəxs “Cavid-Audit” MMC-yə  auditor fəaliyyətinin  göstəriməsi üçün lisenziyalar verilmişdir.
Hal-hazırda, “Cavid-Audit” MMC-nin direktor-auditoru vəzifəsində işləyir.
2017-ci il fevralın 7-də Auditorlar Palatası tərəfindən “Fəxri auditor” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Kərimov Natiq

İmran oğlu

1964-cü il iyunun 11-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1981-ci ildə D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” fakültəsini bitirmişdir.
1988-ci ildə N.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialının həmin fakültəsini bitirmişdir. 
2003-cü il yanvarın 23-də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının lisenziyasını almış və fəaliyyətinə sərbəst auditor kimi başlamış, sonradan “Eskort Audit-Konsaltinq” MMC-nin təsisçisi olmuş, və audit fəaliyyətini bu şirkətdə davam etdirmişdir.
2012-ci ildən şirkətin adı dəyişdirilərək “Premium Audit” MMC adlandırılmışdır.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Fəxri Auditor” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

 

Cəbiyev Hüseyn Kommuna oğlu

1956-cı il dekabırın 1-də anadan olmuşdur.
1979-cu ildən Mühasib, Baş mühasib və 2004-cü ildə Auditorlar Palatasında auditor vəzifələrində işləmişdir.
2016-cı ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.
İlk icazə 2006 il iyunun 17-də son icazəni isə 2020-ci il dekabrın 25-də almışdır.

Alıyev Köçəri

Əmrah oğlu

1956-cı il iyunun 26-da Gədəbəy rayonu, Arabaçı kəndində anadan olmuşam. 
1976-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun mühasibat-uçotu fakultəsini bitirmişəm.
24 dekabr 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən ilk dəfə sərbəst auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya almışdır (sonuncu dəfə 2020-ci il yanvarin 7-də tarixində).
2016-cı ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
Hal-hazırda sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.

Bayramov Vəli

Oruc oğlu

1956-cı il  oktyabr 30-da Qərbi Azərbaycanın Krasnosel rayonunda anadan olmuşdur.
1981-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Mühasibat uçotu”  ixtisasını bitirmişdir.
15 yanvar 1997-ci ildən hal-hazıradək Sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2016-cı ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

İsayev Telman Mabud oğlu

1956-cı il mayın 20-də Yevlax rayonunda anadan olmuşdur.
1977-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmişdir. 
2006-cı il dekabrın 28-də “Aran Audit” MMC-nin auditoru kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2008-ci il mayın 1-dən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyətini davam etdirir. 2016-cı ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Hacı-Əzizov İlham İsfəndiyar oğlu

1965-ci il  iyulun 18-də tarixdə Şəki şəhərində anadan olmuşdur.
1983-1990-cı illər ərzində Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı ünstitutunun uçot iqtisad fakultəsinin axşam şöbəsində ali təhsil almışdır.
2006-cı il dekabrın 22-dən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasından  lisenziya alaraq 2006-2007-ci illərdə “Eskort” Audit Konsaltinq MMC- də, 2008-ci ildə  “Kompas Audit” MMC-də auditor kimi fəaliyyət göstərmiş, 2009-cu ildən hal- hazırki dövrə qədər sərbəst auditor kimi fəaliyyətimi davam etdirir.
2015-ci il iyulun 18-dən Auditorlar Palatasının və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin “Fəxri fərmanları, Auditorlar Palatasının yaranmasının 20 illik yubileyində isə “Fəxri Auditor” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Quliyev Xanbaba Ağamoğlan oğlu

1956-cı il yanvarın 26-da Salyan rayonun Qaraçala qəsəbəsidə anadan olmuşdur.
1976-cı ildə Bakı Soveti Ticarət Texnikumunu “Mühasib” ixtisası üzrə bitirmişdir.
1992-ci ildə Plexanov adına Qırmızı Bayraq Ordenli Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu “İqtisadçı” ixtisası üzrə bitirmişdir.
1997-ci ildə Beynəlxalq İdarəetmə Hüquq və Biznes İnstitutunu “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə bitirmişdir.
1996-1999-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında auditor, 2 saylı Auditor Təşkilatında direktor müavini vəzifəsində işləmişdir.
1999-2011-ci illərdə “Xəzər Audit” MMC-də və Bakı şəhər Auditorlar Təşkilatının baş auditoru vəzifələrində işləmişdir.
2016-cı ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Bayramova Lamiyə Qəşəm qızı  

1980-cı il  mayın 30-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
2000-ci ildə Xəzər Universitetinin “Beynəlxalq hüquq”  ixtisasını bitirmişdir.
2002-ci ildə Mülki və təsərrüfat  hüququ istiqamətinin “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə Magistr dərəcəsini almışdır.
2002-2003-ci illərdə tarixlərində isə “RR & Vam” Beynəlxalq Müstəqil Auditor firmasında hüquqşünas vəzifəsində işləmişdir.
2003-cü il avqustun 18-də tarixində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasında “Ekspert-analitik şöbəsinə” kiçik məsləhətçi vəzifəsinə təyin edilmiş, 2003-cü il sentyabrın 1-də İnzibati yardımçı Təsnifat Toplusuna əsasən məsləhətçi vəzifəsinə keçirilərək, 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsi verilmiş, 2005-ci il dekabrın 9-da “İqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsinə nəzarət” şöbəsinə məsləhətçi vəzifəsinə keçirilmiş və ona 2006-cı il noyabrın 16-da İnzibati vəzifələrin altıncı təsnifatı üzrə 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsi verilmişdir.  Hüquq və dövlət qulluğu, Daxili investisiyalara nəzarət şöbələrində işləmişdir.
2004-cü il martın 15-dən Amerikanın Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun üzvüdür.
2008-ci ildən Beynəlxalq Vəkillər və Hüquqşünaslar Assosiasiyasının (Union International des Advocates’) üzvüdür.
2008 –ci ildən hal-hazırkı dövrə kimi sonradan isə “L. B. Audit Xidməti” MMC-nin Təsisçisi, Hüqüqşunası və Direktoru-auditorudur.
2016-cı ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Hüseynov Kamil Heydər oğlu

1959-cu il iyulun 1-də Laçın rayonunun Qovuşuq kəndində anadan olmuşdur.
1983-cı ildə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Mühasibat uçotu” fakültəsini bitirmişdir.
Auditorlar Palatası tərəfinfən 2001-ci il yanvarın 16-da auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziya (icazə) verilmişdir.
2001-2002-ci illərdə sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2002-2006-ci illərdə “Audit Lider” Auditor Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsində auditor vəzifəsində işləmişdir.
2007-2012-ci illərdə “V.M.G” Audit-Konsalting MMC-də audit meneceri vəzifəsində işləmişdir.
2012-2013-cü illərdə “Praysvoterhaus Kupers Audit Azərbaycan” MMC-də audit üzrə mütəxəssis vəzifəsində işləmişdir.
2015-2018-ci illərdə “Güncel bağımsız denetim danışmanlık və yeminli mali müşavirlik” MMC-də auditor vəzifəsində işləmişdir.
2019-cu ildən hal-hazırkı dövrə kimi "Novotech İnternational" MMC-də auditor vəzifəsində işləmişdir.
2019-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
2021-ci fevralın 1-dən "ECONOMİC-CHA” MMC-də auditor vəzifəsində işləyir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 

2019

Nuran Kərimov

2019-cu ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu

1976-cı il avqustun 9-da Quba şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1997-ci ildə Nazir Kabineti yanında Xalq Təsərrüfatının İdarəetmə İnsitutunun Biznes üzrə menecerlik fakültəsini bitirmişdir.
2005-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının üzvüdür.
2006-cı ildən “Kaspian Audit Kompani” şirkətinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2019-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Həsənov Rauf

Kamil oğlu

1974-cü il sentyabrın 4-də tarixində anadan olmuşdur.
1998-ci il noyabrın 5-dən bu günədək Auditorlar Palatası tərəfindən auditor fəaliyyətini icazə verən lisenziyaya əsasən  “Caspian Business Consultants LLC” şirkətində Direktor/İdarəedici Tərəfdaş və Auditor kimi fəaliyyət gösdərir.
2019-cu ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Salayev Yunis

Elxan oğlu

1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin bakalavr və magistr pillələrini bitirmişdir. Imperial College London Biznes Məktəbində fərqlənmə ilə MBA dərəcəsi almışdır.
FCCA (İmtiyazlı Sertifikatlı Mühasiblər), CFE (Sertifikatlı Fırıldaqçılıq üzrə Auditor), CIA (Sertifikatlı Daxili Auditor), CISA (Sertifikatlı İnformasiya Sistemləri Auditoru) və MCSI (Qiymətli Kağızlar və İnvestisiya İmtiyazlı İnstitutunun) peşə kvalifikasiyalarına malikdir.
2018-ci ildən hal-hazıradək Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının “Auditdə innovasiyaların tətbiqi və informasiya siyasəti üzrə komitə”-nin sədri olmuşdur.
2010-cu ildən “BDO Azərbaycan” MMC-nin idarəedici partnyoru vəzifəsində çalışır. 2019-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Əsədullayev Samir Sədulla oğlu

1964-cü il iyulun 13-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
Russiya Federasiyasında yerləşən Dövlət Voronej Unevirsitetinin "İqtisadiyyat" fakültəsini bitirmişdir.
1998-2001 illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Bakı şəhər 2 saylı Auditor təşkilatında baş mühasib vəzifəsində işləmişdir.
1998 ildən lisenziyalı auditor, 1998-2001 illərdə isə sərbəst auditor kimi fəaliyyət görmüşdür.
2001 ildə “Audit Lider” MMC-də auditor vəzifəsində işləmişdir.
2001-2008 illərdə “KPMG Azerbaijan” Ltd şirkətində vergilər üzrə məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir.
2008 ildən hal-hazıradək “Baltic Caspian Audit” MMC-də direktor-auditor vəzifəsində işləyir.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 222/1 saylı 29 sentyabr 2011-ci il tarixli Qərarına əsasən təşəkkür elan edilmişdir.
2019-cu ildə Auditorlar Palatası tərəfindən "Fəxri auditor" adına layiq görülmüşdür.

Süleymanova Elzadə Süleyman qızı

1965-ci il fevralın 28-də Qərbi Azərbaycanda  anadan olmuşdur.
1987 ildə Rusiyanın Voronej şəhərində yerləşən K.D. Qlinki adına Kənd Təsərrüfatı institutunu bitirmişdir. 1990-cı ildə Estoniya Kənd Təsərrüfatı akademiyasını bitirmişdir.
2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ikinci ali təhsilini “İqtisadçi” ixtisasını bitirmişdir.
2015-ci il dekabrın 12-dən “Azel-audit” MMC-nin direktorauditoru vəzifəsində işləyir. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının üzvüdür.
2019-cu il iyulun 24-də “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

İsgəndərov Səməd Mahmud oğlu

1967-ci il oktyabrın 26-da Yardımlı rayonunun Arus kəndində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “İqtisadçi” ixtisasını bitirmişdir.
2003-cü il yanvarın 24-dən lisenziyaya əsasən sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2019-cu ilin mart ayından hal-hazıradək “COMPASS Audit-Cpnsulting” MMC-də direktor-auditor vəzifəsində işləyir.
2019-cu ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Cəfərov Altay

Mürsəl oğlu

1974-cü il mart 3-də Qəbələ rayonunda anadan olmuşdur.
2010-cu ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. 
25 iyun 2001-ci ildən hal-hazıradək Sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2014-cu ildən Palata Şurasının üzvüdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 04 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamı ilə auditor xidmətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
2019-cu ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına  layiq görülmüşdür.
Auditorlar Palatasının Şura üzvüdür.

Pənahov Novruz İsmayıl oğlu

1950-ci il martın 10-da Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur.
1976-cı ildə Dadaş Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakultəsini bitirmişdir.
1996-cı ildən hal hazıradək Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasından lisenziya alaraq Sərbəst Auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2019-cu ildə Auditorlar Palatası tərəfinfən "Fəxri Auditor" adına layıq görülmüşdür.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Nərgiz Kərimova

1980-ci il oktyabrın 15-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” ixtisası üzrə bakalavr, 2001-2003-cü illərdə isə magistr təhsilini almışdır.

2008-ci il avqustun 31-dən Yüksək İxtisaslı Lisenziyalı Mühasiblər Assosiasiyasının üzvüdür (ACCA).
2009-cu il dekabrın 2-dən hal-hazıradək “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Səfərova Aygün Saday qızı

 1974-cü il avgustun 17-də tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun "Dövlət iqtisadiyyatının tənzimlənməsi" fakültəsinə daxil olumuşdur. 1998-ci ildə həmin institutun "İqtisadi və sosial planlaşdırma" ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.
2007-ci ilin dekabr ayında "Alfa Audit" MMC-nə bank işi üzrə məsləhətçi qəbul edilmişdir. 2008-ci ilin mart ayından auditor vəzifəsində işini davam edir.
2015 il martın 2-də “Fəxri fərman”, 2020 ci il martın 3-də isə “Fəxri auditor” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Mustafayev Fəxri Üzeyir oğlu

1982-ci il iyulun 16-da Gürcüstan Respublikasında anadan olmuşdur.
2003-cü ildə  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Vergilər və vergitutma fakültəsini bitirmişdir. 
2014-cü il martın 25-dən hal-hazıradək “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” MMC-nin auditoru kimi fəaliyyətini davam etdirir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Dadaşev Rişad Eynulla oğlu

1978-ci il iyunun  16-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1999-cu ildə Xəzər Universitetinin “İqtisadiyyat və menecment” ixtisasını bitirmişdir.
1999-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə magistr təhsilini almışdır.
2005-ci il dekabrın 24-dən hal-hazıradək “Ernst &Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialın rəhbər müavini-auditoru kimi fəaliyyət göstərir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Teymurov Turqay Teymur oğlu

1976-cı il iyunun 7-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Maliyyə və kredit” ixtisasını bitirmişdir.
2004-cü il iyunn 28-dən
ABŞ-ın Lisenziyalı İctimai Mühasibidir (CPA).
2005-ci il yanvarın 11-dən hal-hazıradək “Ernst &Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialında audit partnyoru-auditoru kimi fəaliyyət göstərir.
2017-ci il yanvarın 3-dən İngiltərə və Uelsin Lisenziyalı Mühasiblər İnstitutunun  Müxbir üzvüdür (ACA).

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Babayev Azər Tofiq oğlu

1976-cı il noyabrın 28-də  Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” ixtisasını bitirmişdir.
15 oktyabr 2014-cü ildən hal-hazıradək “Ernst &Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının partnyoru-auditoru  kimi fəaliyyət göstərir.
8 oktyabr 2015-ci il tarixindən ABŞ-ın Lisenziyalı İctimai Mühasibidir (CPA).

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Haqverdiyev Həsən Yaşar oğlu

1981-ci il sentyabrın 29-da Vedi rayonunda anadan olub.
2003-cü ildə Qərb Universitetinin “Mühəndi iqtisadiyyatı və idarəetmə”  fakultəsinin menecment  ixtisasını bitirmişdir.
2015-ci il fevralın 3-dən hal-hazıradək “Nexia EA” MMC-də direktor-auditoru kimi fəaliyyət göstərir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Sadıxov Azad Adil oğlu

1973-cu il yanvarın  8-də  Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun "Mühasibat uşotu və audit" fakültəsini bitirmişdir. 
2006-cı il yanvarın 19-dan sərbəst  auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır. 
2010-cu il aprelin 9-dan "CACS AUDİT" MMC-də, 2020-ci il dekabrın 24-dən isə "F-Chain Audit" MMC-də auditor vəzifəsində işləyir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Süleyman İlham Süleyman oğlu

1960-cı il iyulun 14-də Şəki rayonunun  Oxud kəndində anadan olmuşdur.
1982-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun “İnşaatçı-mühəndis” və Moskva Dövlət Sosial Universitetinin “Hüquqşünas” ixtisaslarını bitirmişdir.
1992-1994 illərdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin nəznində Auditor Mərkəzinin “Azeriaudit” Nəsimi rayon şöbəsinin rəis müavini  vəzifəsində çalışmışdır.
1999-cu ildən hal-hazıradək Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının üzvü.
2000-2003 illərdə Sərbəst auditor.
2011-ci ildən indiyə kimi  “İmdad Audit” MMC-nin baş direktoru-auditoru.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının İxtisasartırma Komissiyasının sədri, Auditor adı almaq üçün keçirilən dövlət imtahan komissiyasının üzvü.
Auditorlar Palatasının keçirdiyi müsabiqədə:
- ölkənin yerli audit şirkətləri arasında reytinq cədvəlində 1-ci yer - 2018
- ölkənin yerli audit şirkətləri arasında reytinq cədvəlində 2-ci yeri - 2019
- ölkənin yerli audit şirkətləri arasında reytinq cədvəlində 3-cü yer – 2017

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Qurbanov Elçin İbad oğlu

1973-cü il iyulun 13-də Azərbaycan Qazax rayonunun Yenigün kəndində anadan olmuşdur.
2012-ci il aprelin 18-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsini bitirmişdir.
2016-cı il dekabr 21-dən "VXA AUDİT" MMC direktor- auditor vəzifəsində işləyir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Rəsulzadə Elnur Cəsayil oğlu

1975-ci il iyulun 12-də anadan Lənkəran şəhərində olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutun “Mühasibat uçotu və Audit” fakültəsini bitirmişdir.
Auditorlar Palatası tərəfinfən 2002-ci il fevralın 28-dən auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziya (icazə) verilmişdir.
2002-2005  illərdə “Lənkəran şəhər Auditor Təşkilatı” MMC-də auditor vəzifəsində işləmişdir.
2007 ildə "Capital Audit LTD" MMC-də audit meneceri vəzifəsində işləmişdir.
2018 il iyulun 16-dan hal-hazırkı dövrə kimi "Novotech İnternational" MMC-də direktor-auditor kimi fəaliyyət göstərir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Vəlizadə Səftər Vəli oğlu

1989-cu il noyabrın 4-də Naxçıvan MR-nın Şərur rayonunda anadan olmuşdur.
2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə fakültəsini bitirmişdir. 
2018-ci il yanvarın 11-də sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2019-cu il mayın 29-dan hal-hazıradək “SR AUDİT SOLUTİONS” MMC-nin direktor-auditor kimi fəaliyyətini davam etdirir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Məmmədov Davud Zahid oğlu

1982-ci il martın 23-də Bakı şəhərində anadan оlmuşdur.
2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və kredit ixtisası üzrə təhsil almışdır.
2018-ci ildən “Davud Mamedov” MMC-də direktor vəzifəsində işləyir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Həsənov Ülvi Dilqəm oğlu

1982-ci il mayın 24-də Yevlax rayonunda anadan olmuşdur.
2003-cü ildə Qafqaz Universitetinin Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə; Biznesin təşkili və idarəedilməsi fakültələrini bitirmişdir. 
2015-ci il martın 18-də sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2020-ci il yanvarın 13-dən hal-hazıradək “Financial Academy Audit and Consulting” MMC-nin direktor-auditoru kimi fəaliyyətini davam etdirir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Qasımov Zəmaləddin İsi oğlu

1962-ci il sentyabrın 3-də Fizuli rayonunun Pirəhmədli kəndində anadan olmuşdur.
Moskva Koporotiv və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini bitirmişdir.
2003-cü ildən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvüdür.
2004-cü il fevralın 18-dən “ Trast-Audit Konsoltinq” MMC də fəaliyyətə başlamış, hal-hazırda “Azəri Audit Servis” MMC-də xidmət göstərir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu

1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Audit və mühasibat" fakültəsinin bakalavr dərəcəsini, 2001-ci ildə isə həmin universitetin və fakültənin magistr dərəcəsini bitirmişdir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

İbrahimov Elnur Elxan oğlu

1975-ci il avqustun 15-də Ağdam şəhərində anadan olmuşdur.
1997-ci ildə Xəzər Universitetinin “Hüquq və sosial elmlər” fakültəsini bitirmişdir.

2004-cü ilin sentyabr-oktyabr aylarında Varşava şəhərində ATƏT və insan haqları üzrə  Helsinki fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən insan haqlarının müdafiəsi üzrə beynəlxalq  yay məktəbini bitirmişdir.
1998-2005-ci illərdə  “Viza” hüquq firmasında hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2005-2009-cu illərdə isə “Viza Audit” MMC-nin baş direktoru vəzifəsində çalışmışdır.
2009-cu ildən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
2017-2018 illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Məhkəmələrlə İş və inzibati protokollar şöbəsinin müdiri  vəzifəsində;

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi;

2018-2019  illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  Auditdə innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi;

2019-cu il yanvarın 1-dən aprel ayın 1-dək Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Hüquqi təminat və  standartlaşdırma  idarəsinin rəisi;

2020-2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Hüquqi təminat idarəsinin rəisi;

2021-ci il yanvarın 5-dən etibarən isə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyir.
2018-2019-cü illərdə  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurasının üzvü olmuşdur.
2006-ci ildən Azərbaycan Hüquqçular asossasiyasının idarə heyətinin üzvüdür.
 2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının nəznində Qanunericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitəsinin sədri olmuşdur.
2020-ci il yanvar ayından hal-hazıradək Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurası nəznində Keyfiyyətə Nəzarət  üzrə komitənin sədr müavini və sədr əvəzedicisidir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Quliyev Rüfət Hüseyn oğlu

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Gülməmmədov Şirxan Yadigar oğlu

1968-ci il yanvarın 21-də Krasnoselo rayonunda anadan olmuşdur.
1985-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili”  fakultəsinin iqtisadçı ixtisasını bitirmişdir.
2007-ci il yanvarın 30-dan hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Qarayev Fəqan Şakir oğlu

1989-cu il oktyabrın 16-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1996-2007-ci illərdə Bakı şəhəri 132 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbində təhsil almışdır.
2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə və kredit” fakültəsinə daxil olmuşdur.
2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Biznesin təşkili və idarəedilməsi” ixtisası üzrə təhsilini davan etdirmiş və 2013-cü ildə Magistr təhsilini bitirmişdir.
2009-cu il noyabrın 9-da Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına İnformasiya texnologiyaları bölməsinə baş mütəxəssis vəzifəsinə qəbul edilmişdir.
2010-cu il yanvarın 5-də Palatanın Maliyyə və informasiya təminatı idarəsinə satış üzrə menecer vəzifəsində çalışmışdır.
2011-ci il iyulun 1-də Maliyyə və informasiya təminatı idarəsinə məsləhətçi vəzifəsinə keçirilmişdir.
2013-cu ilin fevral ayından 2014-cü ilin mart ayınadək Bank of Baku ASC-də İstehlak kreditləri üzrə mütəxəssis vəzifəsində işləmişdir.
2014-cü il dekabrın 1-də Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2019-cu il fevralın 22-dən hazıradək Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədridir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

Behbudova Elmira Yaşar qızı

1990-cı il aprelin 21-də anadan olmuşdur.
2011-ci ildə Odlar Yurdu Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakultəsini bitirmişdir.
2011-ci il noyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikası Kadr hazırlığı xarici əlaqələr və nəşriyyat İdarəsinin Kadr hazırlığı və təhlil şöbəsinin aparıcı mütəxəssis vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.
2013-cü il yanvarın 7-də Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr İdarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinin baş məsləhətçi vəzifəsinə keçirilmişdir.
2015-ci il yanvarın 5-də Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinə müdir müavini vəzifəsinə keçirilmişdir.
2017-ci il aprelin 3-də Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinə müdir vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2018-ci il yanvarın 4-də Auditin təşkili və kadr hazırlığı İdarəsinin Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri olmuşdur.
2019-cu il yanvarın 3-də Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2021-ci il yanvarın 5-də Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi təyin olunmuşdur.
Auditorlar Palatası tərəfindən “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.

2021-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Xarici Fəxri auditorlar

Fəxri Auditorun şəkli

Soyadı, adı və

atasının adı

Haqqında

 

Horia Neamtu

Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının Prezidenti

2013-cü ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Aleksandr Ruf

Rusiya Auditorlar Kollegiyasının Prezidenti

2015-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.

 

Rade Skecic

2016-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” döş nişanına layiq görülmüşdür.

 Nosova Olqa Aleksandrovna

Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Содружество” Assosiasiyasının (SRO AAS) baş direktoru, SRO AAS-nin İdarə heyətinin üzvü, Rusiya Federasiyasının Maliyyə Nazirliyi nəzdində Auditor fəaliyyəti Şurasının işçi qrupunu üzvü, Rusiya Federasiyasının Dövət Dumasının Audit və Nəzarət Təftiş fəaliyyətinin qanunvericiliklə təminatı üzrə ekspert şurasının üzvü, Rusiya Federasiyası Ticarət və Sanaye Palatasının Özünütənzimləmə Şurasının üzvü

2020-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.