Beynəlxalq tədbirlərin materialları

Kiçik və orta müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) 2021-ci il 25 iyun tarixində keçiriləcək İllik Ümumi İclasının materialları

EFAA board meeting minutes (AZƏRBAYCANCA)

EFAA TravelExpenseRegulation

Rights Responsibilities EFAA President and Board

Notification of AGM Date and Call For Nominations

 


09-12 oktyabr tarixlərində isə Dünya Bankının Maliyyə Hesabatı İslahatlar Mərkəzinin (CFRR) təşkilatçılığı ilə Belarus Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində “Daha məsuliyyətli və şəffaf iqtisadiyyat üçün auditin keyfiyyətinin gücləndirilməsi” mövzusunda keçirilən seminarın materialları:

AACoP Audit Committees_eng

AACoP Establishing QA for Audit Jon Hooper_eng

AACoP Establishing QA for Audit - Jon Hooper_ru

Busuioc-QAS - general-eng

Busuioc-QAS - general-rus

EDUCOP Country IES Compliance Oct 11 1045_eng

EDUCOP Country IES Compliance Oct 11 1045_ru

EDUCOP-Oct-11-The case for change in accounting education_ruOct110930

EDUCOP-Oct-11-The case for change in accounting educationOct 110930

 

Dünya Bankının «Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində auditin və hesabatlılığın möhkəmləndirilməsi» (STAREP) proqramı çərçivəsində 26-27 aprel 2015-ci il tarixlərdə Buxarest şəhərində «Avropa İttifaqının qanunvericiliyinin tələblərinin tətbiqi vasitəsilə auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi» mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq tədbirin elmi-metodik materialları:

 

Alexandra_Lazar_MFP_Romania_27042015_RUS

GE_transposing_the_Accounting_Directive_ENG

Liliana_Feleaga_ASE_Romania _27042015_eng

MD_Transposing_the_Accounting_Directive_RUS

Tamas_Szabo_ 20150427_Transposition_of_the_Accounting_Directive_animation

AZ_accounting_RUS

UA_presentation_accounting_MFU_revised

Georgia_STAREP_AA_COP_transposing_the_Accounting_Directive_RUS

 

Dünya Bankının «Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində auditin və hesabatlılığın möhkəmləndirilməsi» (STAREP) proqramı çərçivəsində 6-7 oktyabr 2014-cü il tarixlərdə Tbilisi şəhərində «Avropa İttifaqının qanunvericiliyinin tələblərinin tətbiqi vasitəsilə auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi» mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq tədbirin elmi-metodik materialları:

 

- ПС БУиА: деятельность прошлых периодов и продолжающаяся деятельность

- Общие сведения о требованиях директивы по обязательному аудиту в новой редакции

- Таблицы транспонирования норм и их применение для выполнения директив ЕС

- Функция общественного надзора: институциональные механизмы и деятельность

- Общественный надзор и обеспечение качества в Азербайджанской Республике: текущее состояние

- Общественный надзор и обеспечение качества в Украине: текущее состояние

- Общественный надзор и обеспечение качества в Республике Молдова: текущее состояние

- Общественный надзор и обеспечение качества в Республике Беларусь: текущее состояние

Audit oversight and quality assurance in Georgia: current status

ДИРЕКТИВА 2006/43/ЕК ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 года

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 537/2014 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 16 апреля 2014 года

Новый Регламент ЕС по аудиту: особые требования об обязательном аудите субъектов общественного интереса