Konfrans - 2019

Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə - iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi

       (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans) Bakı, 13 sentyabr 2019

 

 

"Qloballaşma şəraitində ölkənin milli strategiyasının prioritet istiqamətləri barədə: reallıqlar və perspektivlər" - Ziyad Səmədzadə

"Vergi islahatlarının kölgə iqtisadiyyatına təsiri" - Mikayıl Cabbarov

"Dünyada kölgə iqtisadiyyatı: Biz nə bilirik (bilmirik)" - Friedrix Şnayder

"Qeyri-formal məşğulluğun azaldılması" - Sahil Babayev (Anar Əliyev)

"Kölgə iqtisadiyyatı və iqtisadi inkişaf" - Kristos Kotsogiannis

"Kölgə iqtisadiyyatında korrupsiya halları və ona qarşı mübarizə" - Kamran Əliyev

"Gömrük xidmətində islahatlar şəffaflığın təmin edilməsinə və könüllü riayət mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir" - Səfər Mehdiyev

"Kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizədə ali audit qurumlarının rolu" - Vüqar Gülməmmədov

"Dövlətin özəl sektorla dialoqunun kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə rolu" - Orxan Məmmədov

"Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində peşəkar kadr hazırlığı" - Ədalət Muradov

"Şəffaflığın təmin olunmasında SOCAR təcrübəsi" - Suleyman Qasımov

"Ölkədə aparılan islahatların sahibkarlığın inkişafına verdiyi töhfə və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə rolu" - Məmməd Musayev

"Müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik qiymətləndirilməsi" - Rauf Səlimov

"Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə biznesə dəstək təşkilatlarının rolu: Latviya fəaliyyəti" - Katrina Zarina

"Rəqəmsal iqtisadiyyat və şəffaflıq" - Akif Musayev

"Kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasında vasitə kimi vergi və valyuta  münasibətlərinin optimallaşdırılması" - Nikolay Kuçeryavenko

"Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditin rolu" - İlqar Vəliyev

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə sahəsində yeni çağırışlar" - Fuad Əliyev

"Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin kölgəli fəaliyyətinə qarşı dövlətin mübarizə sisteminin inkişafı- Rusiya təcrübəsi" - Vitaliy Burov

"ACCA kölgə iqtisadiyyatı 2025-ci ilədək:əsas amilləri və iqtisadiyyata təsirini tədqiq edir" - Janetta Onişşuk

"Kölgə iqtisadiyyatını azaltmaq üçün prioritet tədbirlər- Deloitte Business Outlook araşdırmasının əsas məqamları" - Camal Həsənov

"Rusiya Federasiyasının regionlarında kölgə sektorunun miqyasının azaldılması vasitələrinin effektivliyi" - Vera Aleşnikova, Tatyana Burseva

"Vergi sistemi audit vasitəsilə sərtləşdirildikdə kiçik şirkətlərin davranışı" - Kaludio Aqostini

"Kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına dair yol xəritəsinin əsas istiqamətləri" - Vahid Novruzov