Palatanın strukturu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI

 

 

 

 

 

Auditorlar Palatasının Şurası

Məşvərət Məclisi

Rəhbərlik

AP-nın üzvləri

İmtahan komissiyası

 

 

 

 

 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələr

Struktur bölmələr

- Sərbəst auditorlar

- Auditor təşkilatlar 

-Xarici auditor təşkilatları

-Fəxri
üzvlər

-Fəxri auditorlar

- Assosiativ üzvlər 

 

 

 

I.Elm, innovasiyaların tətbiqi və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə

 II. Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə

III. Haqsız rəqabətə və dempinqə qarşı mübarizə mübarizə üzrə komitə

IV. Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitə

V. Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə komitə

VI. Milli auditin inkişafına dəstək üzrə komitə

VII.  Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə

 VIII. Dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq üzrə komitə

 IX. Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə

X.Etika, mübahisələr və intizam komissiyası

1. Aparat
2.  Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqı qarşı mübarizə və keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsi

3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsi

4.Auditin təşkili və təhlili şöbəsi
5. İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya şöbəsi
6. Auditin innovativ inkişafi və operativ tənzimləmə idarəsi
7. Kadr hazırlığı idarəsi

8. Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsi
9. Maliyyə  və texniki təminat idarəsi:

11. Təşkilati-texniki təminat şöbəsi.

12.Sənədlərin toplanması, qorunması və saxlanması bölməsi