Palatanın strukturu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI

 

 

 

 

 

Auditorlar Palatasının Şurası

Məşvərət Məclisi

Rəhbərlik

AP-nın üzvləri

İmtahan komissiyası

 

 

 

 

 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələr

Struktur bölmələr

- Sərbəst auditorlar

- Auditor təşkilatlar 

-Xarici auditor təşkilatları

-Fəxri
üzvlər

-Fəxri auditorlar

- Assosiativ üzvlər 

 

 

 

I.Elm, innovasiyaların tətbiqi və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə

 II. Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə

III. Haqsız rəqabətə  qarşı mübarizə  üzrə komitə

IV. Beynəlxalq Audit Standartları üzrə komitə

V. Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə komitə

VI.  Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə

 VII. Dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq üzrə komitə

 VIII. Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə

IX.Etika, mübahisələr və intizam komissiyası

1. Aparat
2.  Auditin hüquqi tənzimlənməsi və dövlət orqanları ilə iş idarəsi  
3. Auditin təşkili və hesabatlılıq idarəsi

 - Auditin təşkili və təhlili şöbəsi
 

4.Auditin innovativ inkişafi, operativ tənzimləmə və keyfiyyətin idarə edilməsi idarəsi

 - Keyfiyyətin idarə edilməsi şöbəsi

 5. Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə idarəsi 


 6. Kadr hazırlığı idarəsi

 7. Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsi
 8. Maliyyə  və texniki təminat idarəsi:

 - Təşkilati-texniki təminat şöbəsi.

 -.Sənədlərin toplanması, qorunması və saxlanması bölməsi

 9. İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya şöbəsi