Tez-tez verilən suallar

1) Audit nədir?

Audit — əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır. Audit aktivlərin, öhdəliklərin, xüsusi vəsaitlərin və maliyyə nəticələrinin düzgün, bütöv və dəqiq əks etdirilməsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun surətdə iqtisadi subyektlərin tərtib etdikləri illik maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanmasını nəzərdə tutur. Auditin əsasını dövlətin, müəssisənin müdriyyətinin və onun sahiblərinin (əmanətçilərin, səhmdarların) qarşılıqlı marağı təşkil edir.

2) Auditor adı almaq üçün nələr tələb olunur?

https://audit.gov.az/Az/page/486

3) Auditor fəaliyyəti göstərmək üçün icazə almaq üçün nələr tələb olunur?

https://audit.gov.az/Az/page/487

4) Auditor adı almaq üçün imtahan proqramı.

https://audit.gov.az/Az/page/888

5) Bizimlə necə əlaqə saxlamaq olar?

AUDİTİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ DÖVLƏT ORQANLARI İLƏ İŞ İDARƏSİ:

Tel.: 498-28-55 (112,123,124)

AUDİTİN TƏŞKİLİ, HESABATLILIQ VƏ İNFORMASİYA İDARƏSİ:

Tel.: 564-80-62

AUDİTİN İNNOVATİV İNKİŞAFI, OPERATİV TƏNZİMLƏMƏ VƏ KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ İDARƏSİ:

Tel.: 498-28-55 (118,119)

AUDİT SİSTEMİNDƏ İCRA İNTİZAMI VƏ DAXİLİ NƏZARƏT ŞÖBƏSİ;

Tel.: 498-28-55 (136)

KADR HAZIRLIĞI İDARƏSİ:

Tel.: 565-21-75

MALİYYƏ  VƏ TEXNİKİ TƏMİNAT İDARƏSİ:

Tel.: 465-65-45

6) Auditor adı almaq üçün imtahan haqqı nəqədər təşkil edir?

500 manat

7) Auditor adı almaq üçün imtahanın təşkili strukturu onlayn və ya ənənəvi şəkildə nə cür təşkil olunur?

https://audit.gov.az/Az/page/888

8) Auditor adı almaq üçün imtahanlar ildə neçə dəfə keçirilir?

Təsdiq edilmiş qrafik əsasında ildə 2-3 dəfə.

9) Auditor təşkilatlarının və ya sərbəst auditorlarının siyahısını haradan izləmək olar?

Auditor təşkilatları: https://audit.gov.az/Az/page/5

Sərbəst auditorlar: https://audit.gov.az/Az/page/6

10) Beynəlxalq Audit Standartlarının elektron versiyasını haradan əldə etmək olar?

https://audit.gov.az/Az/page/414