Etika, mübahisələr, ictimai nəzarətlə əməkdaşlıq və intizam komissiyası

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Etika, mübahisələr, ictimai nəzarətlə əməkdaşlıq və intizam komissiyasının ƏSASNAMƏSİ

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Etika, mübahisələr, ictimai nəzarətlə əməkdaşlıq və intizam komissiyasının İŞ PLANI

 

 

 

SƏDR

Hüseynov Kamil 

 

                                                                                                                                   

                                       SƏDR MÜAVİNİ                                                                              ÜZV                                                                                          ÜZV

                           Qasımova Bəhruzə Fazil qızı                                                  Abbasov Azər Rasim oğlu                                                   Hümbətov Fuad Dursun oğlu

 

                                                                                                                                       

                                                ÜZV                                                                                            ÜZV                                                                                          ÜZV

                             Əliyev Natiq Firuddin oğlu                                                        Alıyev Köçəri Əmrah oğlu                                                   Bağırov Əlimuxtar Balağa oğlu