Beynəlxalq Audit Standartları üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

 

 

Namiq Abbaslı

“ANR Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

     Səftər Vəlizadə

“SR Audit Solutions” MMC-nin direktoru, auditor – sədr müavini

     Nihad Axundov

“NZA Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

   Orxan Məhərrəmov

“TİMP” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

    Elçin Əkbərov

“CONSULTİNG GROUP” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

     Elşad Hacaliyev

Sərbəst auditor – üzv

  Elçin Cəfərov

"Garant Audit Azərbaycan" MMC-nin direktoru, auditor – üzv