Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitənin ƏSASNAMƏSİ

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitənin  İŞ PLANI

 

 

SƏDR

Süleyman İlham Süleyman

 

                                                                                                                           

                                       SƏDR MÜAVİNİ                                                                                  ÜZV                                                                                ÜZV 

                           Behbudova Elmira Yaşar qızı                                                     Axundov Nazim Zakir oğlu                                    Kazımov Nicat Güləmirzə oğlu

 

 

                                                                               

                                               ÜZV                                                                                     ÜZV

                                   Nəriman Niftalıyev                                                     Hüseynzadə Valeh Saleh oğlu

 

Qalareya