Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

 

İlham Süleyman

“İmdad Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

Nəcəf Talıbov

Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri, “TNM Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr müavini

Nazim Axundov

Sərbəst auditor – sədr müavini

Elmira Behbudova

Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi – üzv

Cəmilə Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru – üzv

Azad Sadıxov

“FCHAİN Audit” MMC-nin auditoru – üzv

Davud Məmmədov

“Davud Mamedov” MMC-nin direktoru, auditor – üzv