ƏL/TMM DAİR MATERİALLAR

Hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə dair Təlimat

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi “Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər” barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Beynalxalq Siyahısı barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısı barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin MONEYVAL ilə  əməkdaşlıq etməyən ölkələrin siyahısını əldə etmək üçün daxil olun

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar TOPLUSU  (2010-2020-ci illər)

 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı    

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə Metodik göstəriş

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında