PALATANIN İDARƏLƏRİ VƏ ŞÖBƏLƏRİ

Şəxsin şəkli

                                   İdarənin və ya şöbənin adı                                                                                  

Əsasnaməsi

AUDİTİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ DÖVLƏT ORQANLARI İLƏ İŞ İDARƏSİ

İbrahimov Elnur Elxan oğlu

ƏSASNAMƏ

AUDİTİN TƏŞKİLİ, HESABATLILIQ VƏ İNFORMASİYA İDARƏSİ

Cavadov Vasif Tofiq oğlu

ƏSASNAMƏ

AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏHLİLİ ŞÖBƏSİ

İsmayılova Nigar Kamil qızı

 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏ VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

 Hüseynova Məhluqə Akif qızı

 

HAQSIZ RƏQABƏTƏ QARŞI MÜBARİZƏ ŞÖBƏSİ

Cəfərli Rövşən Asif oğlu

 

 

AUDİTİN İNNOVATİV İNKİŞAFI, OPERATİV TƏNZİMLƏMƏ VƏ KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ İDARƏSİ

Əhmədov Qoşqar İlkin oğlu

 

KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ ŞÖBƏSİ

Əhmədov Qoşqar İlkin oğlu

ƏSASNAMƏ

KADR HAZIRLIĞI İDARƏSİ

 

Behbudova Elmira Yaşar qızı

 

    
ƏSASNAMƏ

             AUDİT SİSTEMİNDƏ İCRA İNTİZAMI VƏ DAXİLİ NƏZARƏT ŞÖBƏSİ

 

Almazov Zaur Tahir oğlu

ƏSASNAMƏ

MALİYYƏ  VƏ TEXNİKİ TƏMİNAT İDARƏSİ

 Rəhimov Vəli Rəhim oğlu   

ƏSASNAMƏ

TƏŞKİLATİ-TEXNİKİ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

İsmayılov Nazim Məmməd oğlu

 

SƏNƏDLƏRİN TOPLANMASI, QORUNMASI VƏ ARXİV İŞİ BÖLMƏSİ 

Əliyeva Şəfəq Nəbi qızı