PALATANIN İDARƏLƏRİ VƏ ŞÖBƏLƏRİ

Şəxsin şəkli

                                   İdarənin və ya şöbənin adı                                                                                  

Əsasnaməsi

AUDİTİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ, DEMPİNQƏ QARŞI MÜBARİZƏ VƏ KEYFİYYƏTİN YÜKSƏLDİLMƏSİ İDARƏSİ

İbrahimov Elnur Elxan oğlu

ƏSASNAMƏ

AUDİTİN TƏŞKİLİ, HESABATLILIQ VƏ İNFORMASİYA İDARƏSİ

Cavadov Vasif Tofiq oğlu

ƏSASNAMƏ

AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏHLİLİ ŞÖBƏSİ

İsmayılova Nigar Kamil qızı

 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏ VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

 Hüseynova Məhluqə Akif qızı

 

AUDİTİN İNNOVATİV İNKİŞAFI VƏ OPERATİV TƏNZİMLƏMƏ İDARƏSİ

Əhmədov Qoşqar İlkin oğlu

ƏSASNAMƏ

KADR HAZIRLIĞI İDARƏSİ

 

Behbudova Elmira Yaşar qızı

 

    
ƏSASNAMƏ

Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsi

 

Almazov Zaur Tahir oğlu

ƏSASNAMƏ

MALİYYƏ TƏMİNATI VƏ XARİCİ ƏLAQƏLƏR İDARƏSİ

 Rəhimov Vəli Rəhim oğlu   

ƏSASNAMƏ

SƏNƏDLƏRİN TOPLANMASI, QORUNMASI VƏ ARXİV İŞİ BÖLMƏSİ 

Əliyeva Şəfəq Nəbi qızı

 

TƏŞKİLATİ-TEXNİKİ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

İsmayılov Nazim Məmməd oğlu