PALATANIN İDARƏLƏRİ VƏ ŞÖBƏLƏRİ

Şəxsin şəkli

                                   İdarənin və ya şöbənin adı                                                                                  

Əsasnaməsi

AUDİTİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ DÖVLƏT ORQANLARI İLƏ İŞ İDARƏSİ

İbrahimov Elnur Elxan oğlu

ƏSASNAMƏ

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə şöbəsi

Məmmədova Həbibə Tariyel qızı

 

AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ HESABATLILIQ  İDARƏSİ

Cavadov Vasif Tofiq oğlu

ƏSASNAMƏ

AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏHLİLİ ŞÖBƏSİ

İsmayılova Nigar Kamil qızı

 

AUDİTİN İNNOVATİV İNKİŞAFI, OPERATİV TƏNZİMLƏMƏ VƏ KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ İDARƏSİ

MALİYYƏ  VƏ TEXNİKİ TƏMİNAT İDARƏSİ


 


Əhmədov Qoşqar İlkin oğlu

 

ƏSASNAMƏ

 

ƏSASNAMƏ

HAQSIZ RƏQABƏTƏ QARŞI MÜBARİZƏ İDARƏSİ

Cəfərli Rövşən Asif oğlu

ƏSASNAMƏ

KADR HAZIRLIĞI İDARƏSİ

 

Behbudova Elmira Yaşar qızı

 


ƏSASNAMƏ

             AUDİT SİSTEMİNDƏ İCRA İNTİZAMI VƏ DAXİLİ NƏZARƏT ŞÖBƏSİ

 

Almazov Zaur Tahir oğlu

ƏSASNAMƏ

İNSAN RESURSLARI ÜZRƏ MENECER

 

Abdullayeva Nərgiz Rəhim qızı

 

TƏŞKİLATİ-TEXNİKİ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

İsmayılov Nazim Məmməd oğlu

 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏ VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

 Hüseynova Məhluqə Akif qızı
ƏSASNAMƏ