Beynəlxalq Audit Standartları

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası tərəfindən kiçik auditor təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuş keyfiyyətin idarə edilməsi standartları barədə (1-ci və 2-ci hissə)
 
“Keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə standartlar seriyası: kiçik şirkətlərdə tətbiqetmə”nin 2-ci hissəsi: Təfərrüatlı icra planının hazırlanması”
 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat”ın 2018-ci il versiyasının I cildi
 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat”ın 2018-ci il versiyasının II cildi
 
Peşəkar Muhasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) 2018-ci il nəşri

1 Saylı İSQM Maliyyə Hesabatlarının Auditini yə ya Təhlilini, Yaxud Digər Təsdiqləmə yə ya Əlaqəli Xidmətlər Üzrə Tapşırıqları Yerinə Yetirən Şirkətlər Üçün Keyfiyyətin İdarə Edilməsi (ŞƏRH)

2 Saylı Keyfiyyətin idarə edilməsi standartı tapşırığın keyfiyyətinin təhlili  (ŞƏRH)

AUDİTİN KEYFİYYƏT KONSEPSİYASI (ŞƏRH)

 

Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər 1-ci hissə  1-ci cild

Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər 1-ci hissə  2-ci cild

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik və Orta Müəssisələrin Auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  Tətbiqinə Dair Təlimat"ın I hissəsi

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik və Orta Müəssisələrin Auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  Tətbiqinə Dair Təlimat"ın II hissəsi

Yenilənmiş Beynəlxalq Audit standartları

 

> (220) - Maliyyə hesabatları auditinin Keyfiyyətinin idarə edilməsi  (ŞƏRH)

> (540) - Beynəlxalq audit standartı (düzəliş edilmiş) uçot qiymətləndirmələrininvə əlaqəli açıqlamaların auditi  (ŞƏRH)
> (250) - Beynəlxalq audit standartı Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı Qanun və qaydaların nəzərə alınması (ŞƏRH)
> (700) - Maliyyə hesabatlari haqqinda rəyin formalaşdirilmasi və hesabat verilməsi
> (701) - Sərbəst auditor hesabatinda əsas audit məsələləri haqqinda məlumat vermə
> (705) - Müstəqil auditorun hesabatindaki rəyə edilən dəyişikliklər
> (706) - Müstəqil auditorun hesabatinda izaedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafi

> (4400) - Razılaşdırılmış Prosedurlar Üzrə Tapşırıqlar (ŞƏRH)