Digər beynəlxalq sənədlər

Etik komitə Biznes sahəsində olan peşəkar mühasiblər üçün gücləndirilmiş təlimat təklif edir.


Dünya Bankının STAREP ("Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində auditin və hesabatlılığın möhkəmləndirilməsi") proqramı çərçivəsində 06 noyabr 2014-cü il tarixdə "Avropa İttifaqı və daxili bazar haqqında ümumi məlumatlar" mövzusunda ikinci virtual seminar keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvlərinində iştirak etdiyi seminarda mühasibat uçotu sahəsində yeni direktiv haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

STAREP A&A regional dialogue. AGENDA event 2 - November 6

STAREP A&A regional dialogue. The new Accounting Directive event 2 - November 6


ДИРЕКТИВА 2006/43/ЕК  ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 года

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 537/2014 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 16 апреля 2014 года

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası tərəfindən "Kiçik və orta müəssisələrin auditində BAS-ların tətbiqinə dair Təlimat" hazırlanmışdır. Təlimatın birinci hissəsində əsas anlayışlar, ikinci hissəsində isə praktik vəsait verilmişdir.

Guide to Using ISAs in the Audits of Small-and Medium-Sized Entities Volume 1 — Core Concepts

 

Guide to Using ISAs in the Audits of Small-and Medium-Sized Entities Volume 2 —  Practical Guidance