Auditin hüquqi təminatı üzrə komitə

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditin hüquqi təminatı üzrə komitənin ƏSASNAMƏSİ

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditin hüquqi təminatı üzrə komitənin  İŞ PLANI

 

 

SƏDR

Ənvər Aslanov

 

                                                                                                                                          

                              SƏDR MÜAVİNİ                                                                                   ÜZV                                                                                            ÜZV

                       İbrahimov Elnur Elxan oğlu                                                     İsmayılov Elxan Əsgər oğlu                                                Allahverdiyev Məmməd Aydın oğlu

 

                                                                                                                                    

                                       ÜZV                                                                                                ÜZV                                                                                          ÜZV

                     Əliyev Azər Hüseyn oğlu                                                         Qurbanov Ağabala Qurban oğlu                                                Kazımov Elnur  Şahin oğlu