Sərəncamlar 2019

> № 1/65, 27.11.2019  “Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiya”da nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqinə dair işçi qrupunun yaradılması barədə

> № 1/64, 22.11.2019 Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasını (2021-2030-cu illər üzrə) hazırlanması barədə

> № 1/59, 23.10.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin2019-cu il 7 fevral tarixli 1/9 nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan auditor yoxlamalarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə 


> № 1/52, 08.08.2019   Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598-ci “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması” maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzərinə düşən işlərin həyata keçirilməsi barədə


> № 1/42, 21.06.2019   Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında  fəaliyyət göstərən "Dəyirmi masa" üzvlərinin yeni tərkibi barədə

> № 1/41, 21.06.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2019-cu il 7 fevral tarixli 1/9 nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan auditor yoxlamalarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

> № 1/29, 06.05.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurasının və onun Katibliyinin tərkibinin təsdiq edilməsi barədə

> № 1/25, 06.05.2019   Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2019-cu il 7 fevral tarixli 1/9 nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan auditor yoxlamalarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

> № 1/23, 01.05.2019    Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyanın  hazırlanması barədə

>№1/20, 09.04.2019 Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları  Assosiasiyasının nümayəndə heyətinin Bakı şəhərinə işgüzar səfəri ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar işçi qrupunun yaradılması barədə

> № 1/11, 12.02.2019 Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxslərinin və əməkdaşlarının audit bazarında sağlam rəqabətə birbaşa və ya dolayı yolla təsir etmələrinin qarşısının alınması barədə

> № 1/9, 07.02.2019  Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan auditor yoxlamalarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 

> № 1/7, 15.01.2019   Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin, Kiçik və orta müəssisələr üçün Beynəlxalq Audit Standartlarının tərcüməsi və nəşri üzrə redaksiya heyətinin yaradılması barədə

> № 1/3, 07.01.2019  Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması istiqamətində kompleks tədbirlər sisteminin Yol Xəritəsi çərçivəsində işlənib hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması barədə