Sərəncamlar 2023

> №1/28, 14.12.2023 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının müzakirəsinə təqdim olunan məsələlərə dair rəylərin təqdim edilməsi barədə

> №1/27, 13.12.2023 Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalarda iştirak edəcək auditorların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 

> №1/26, 06.12.2023 Auditorlar Palatasının üzvləri arasında auditorun peşə fəaliyyətinə dair aparılmış sorğunun nəticələrinin tətbiqi ilə bağlı Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/24, 04.11.2023 Audit sistemində minimum hədlərin hesablanmasına dair onlayn kalkulyator sisteminin yaradılması barədə

> №1/23, 03.11.2023  Auditorlar Palatasının internet və sosial şəbəkələrdəki səhifələrində auditorun peşə fəaliyyətinə dair sorğuların keçirilməsi barədə

> №1/20, 14.09.2023 “Audit və qiymətləndirmə fəaliyyəti” mövzusunda keçirilmiş ictimai müzakirənin nəticəsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/19, 14.09.2023 “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2024-cü il üzrə İş Planı”nın təsdiq edilməsi barədə (İŞ PLANI)

> №1/18, 31.08.2023 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının2024-cü il üzrə iş planlarının layihələrinin hazırlanması barədə

> №1/17, 29.08.2023 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə riayət edilməsi ilə bağlı icra vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə

> №1/16, 29.08.2023 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası iləİsrailin Sertifikatlaşdırılmış İctimai Mühasiblər İnstitutu arasındaimzalanmış  Anlaşma Memorandumunun müddəalarından irəli gələn işlərin icrası ilə bağlı (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/15, 28.08.2023 Auditorlar Palatasının üzvlərinin və əməkdaşlarının informasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində biliklərinin artırılmasına dairkeçiriləcək təlimlər barədə (QRAFİK)

> №1/13, 13.07.2023 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının (IAASB) kiçik auditor təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuş keyfiyyətin idarə edilməsi standartlarının hazırlanmış nəşrinin 1-ci və 2-ci hissəsinə dair metodik vəsaitlərin tətbiqi ilə əlaqədar təkliflərin müvafiq icraçılar tərəfindən reallaşdırılmasına dair Plan-qrafikin təsdiq edilməsi barədə (PLAN QRAFİK)

> №1/11, 29.03.2023 “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin  dəyərinin minimum hədlərinə riayət edilməməsinin qarşısının alınmasına dair mexanizm”in təsdiq edilməsi barədə (MEXANİZM)

> №1/10, 28.03.2023  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş  əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı  mübarizəyə dair 2023-cü il üzrə İş Planı”nın təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/9, 07.03.2023 Auditorlar Palatası Şurasının 2022-ci il 03 oktyabr tarixli 348/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin minimum hədləri”nə riayət etməyən, habelə “Auditorun şəxsi kabineti sistemi”nə təhrif edilmiş məlumatları daxil edən auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qarşı intizam tədbirlərinin görülməsi barədə

> №1/7, 23.02.2023 “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan auditlərin keyfiyyətinin artırılması” barədə

> №1/6, 06.02.2023 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının PL/TMM üzrə nəzarət funksiyalarının təkmilləşdirilməsi barədə

> №1/5, 23.01.2023 Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalarda iştirak edəcək auditorların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında