Sərəncamlar 2024

> №1/24, 10.07.2024 Auditor xidmətinin istifadəçiləri və ictimaiyyət arasında auditin səmərəliliyi, rolu və əhəmiyyətinə dair aparılmış sorğunun nəticələrinə dair hesabat barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/23, 28.06.2024 2024-cü il may ayı üzrə “Beynəlxalq Peşəkar Qurumların yenilikləri və audit  sahəsində dünyada baş verən diqqətəlayiq peşə xəbərlərinə dair”  hazırlanmış icmal-məlumat barədə

> №1/22, 28.06.2024 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Rəqəmsal Sənəd dövriyyəsi altsisteminə inteqrasiyası barədə

> №1/21, 06.06.2024 “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamədə və Palatanın Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş bəzi normativ sənədlərdə dəyişiklik edilməsi barədə

> №1/20, 22.05.2024 2024-cü il mart-aprel ayları üzrə “Beynəlxalq Peşəkar Qurumların yenilikləri və audit sahəsində dünyada baş verən diqqətəlayiq peşə xəbərlərinə dair” hazırlanmış icmal-məlumat barədə

> №1/19, 22.05.2024 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Rüblük Bülleteninin hazırlanması və elektron qaydada nəşr etdirilməsi barədə

> №1/18, 20.05.2024 Auditor təşkilatlarının assistent və mütəxəssisləri üçün “Auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsi” mövzusunda ixtisasartırma kursunun
tədris proqramı və qrafiki barədə
(QRAFİK)

> №1/17, 01.05.2024 Auditorlar Palatası üzvlərinin fəaliyyətlərinin “auditorun şəxsi kabineti” sistemində monitorinqinin aparılması barədə

> №1/16, 29.04.2024 Auditorlar Palatasında “Auditorun səsi” mövzusunda keçirilən onlayn tədbirin nəticəsi barədə

> №1/15, 26.04.2024 600 saylı (düzəliş edilmiş) “Xüsusi Mülahizələr – Qrup Maliyyə Hesabatlarının  Auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının işi)” Beynəlxalq Audit Standartının tərcüməsi, peşə redaktəsi və tətbiqi barədə

> №1/13, 05.03.2024  Auditor xidməti bazarında qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxslərin aşkar edilməsi üzrə monitorinqin aparılması və nəticəsinə dair təkliflərin hazırlanması barədə

> №1/12, 22.02.2024 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının iclaslarının rəsmiləşdirilməsi barədə

> №1/11, 22.02.2024 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında yanğın təhlükəsizliyi üzrə işin təşkili barədə

> №1/10, 15.02.2024 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 14 fevral 2024-cü il tarixindəki andiçmə mərasimində etdiyi çıxışında qarşıya qoyduğu vəzifələrin icrasına dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/8, 02.02.2024 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin 2023-cü il 07 mart tarixli 1/9 nömrəli və 2023-cü il 29 mart tarixli 1/11 nömrəli sərəncamlarının ləğv edilməsi barədə

> №1/7, 01.02.2024 “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın keçirilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/6, 19.01.2024  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında fəaliyyət göstərən “Dəyirmi masa” üzvlərinin yeni tərkibi barədə

> №1/5, 16.01.2024 ƏL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına dair müfəttişlər qrupunun siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

> №1/4, 16.01.2024 Şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarət üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və təşviqi barədə

> №1/3, 16.01.2024 Beynəlxalq Audit Standartlarının tələbləri əsasında audit sübutlarının toplanması üzrə metodik vəsaitin və müvafiq formaların hazırlanması barədə