Sərəncamlar 2022

> №1/31, 12.10.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci il  29 sentyabr tarixli Sərəncamından irəli gələn məsələlərin icrasına dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/30, 11.10.2022   Auditorlar Palatasının üzvləri arasında auditdə innovasiyaların tətbiqi və auditorun şəxsi kabineti sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair aparılmış sorğunun nəticələrinin tətbiqi ilə bağlı Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/28, 12.08.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2023-cü il üzrə iş planlarının layihələrinin  hazırlanması barədə

> №1/27, 26.07.2022  Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin  və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sistemin effektivliyinin artırılmasına dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/25, 20.07.2022 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında fəaliyyət göstərən “Dəyirmi masa” üzvlərinin yeni tərkibi barədə

> №1/24, 20.07.2022   Auditorlar Palatasının üzvləri arasında peşə fəaliyyətinə dair aparılmış sorğunun nəticələrinin tətbiqi ilə bağlı Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI) 

> №1/22, 13.07.2022  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının müzakirəsinə təqdim olunan məsələlərə dair rəylərin təqdim edilməsi barədə

> №1/20, 25.05.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorların dövlət satınalmalarında iştirakları ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/19, 23.05.2022 Azərbaycan auditinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını gücləndirmək sahəsində təklif və tövsiyələrin hazırlanmasına dair işçi qrupunun yaradılması barədə 

> №1/16, 29.03.2022  Auditor xidmətinin üzərinə düşən vəzifələrin beynəlxalq təcrübə nəzərə  alınmaqla genişləndirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanmasına dair işçi qrupunun yaradılması barədə

> №1/15, 18.03.2022  Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 25 fevral tarixli 1/12 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair Tədbirlər Planı”nın icrası barədə

> №1/14, 15.03.2022 Auditor təşkilatlarında daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin monitorinqi və təhlili barədə (SIYAHI)

> №1/13, 15.03.2022  Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə metodik materiallar toplusu” barədə

> №1/12, 11.02.2022 Auditor fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə (TƏDBİRLƏR PLANI)

> №1/11, 02.02.2022 Azərbaycan Respublikasının Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və  ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin effektivliyinin artırılmasına dair Tədbirlər Planı”nda Auditorlar Palatasına tövsiyə olunan tədbirlərin icrasına dair plan-qrafikin təsdiq edilməsi barədə (PLAN-QRAFIK)

> №1/7, 02.02.2022  Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalarda iştirakedəcək auditorların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

> №1/6, 02.02.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarının və sərbəst  auditorların bağladıqları müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə

> №1/5, 01.02.2022  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Keyfiyyətə nəzarət üzrə Apellyasiya Komissiyası”nın yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə

> №1/4, 12.01.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələrin və Komissiyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə

> №1/3, 12.01.2022 Auditor fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında

> №1/2, 12.01.2022 Auditorlar Palatasında keçiriləcək tədbirlərin (konfranslar, simpoziumlar,  “dəyirmi masa”lar, seminarlar, ustad dərsləri və s.)  təşkili və təşviqi barədə

> №1/1, 10.01.2022 Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiyanın yaradılması barədə