Sərəncamlar 2016

> № 1/51, 22.11.2016 - “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və  terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nında Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə

> № 1/41, 02.11.2016 - Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında 

> № 1/36, 21.09.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il  üzrə iş planının layihəsinin hazırlanması barədə

 

> № 1/37, 21.09.2016 - 2016-cı ilin noyabr-dekabr aylarında Auditorlar Palatasının Şurasında müzakirəyə çıxarılacaq məsələlərin hazırlanması və təqdim olunması qrafiki barədə   (ƏLAVƏ)

> № 1/32, 21.09.2016 - “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planının (2016-2018-ci illər) təsdiq edilməsi barədə  (TƏDBİRLƏR PLANI)

> № 1/33, 21.09.2016 - Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən məcburi auditin obyektləri olan təsərrüfat subyektlərinə göndərilmiş məlumat ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

 

> № 1/31, 23.08.2016 - Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər barədə 

 

> № 1/27, 27.07.2016 -  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası barədə (QAYDA)

> № 1/13, 15.04.2016 - İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi  barədə

> № 1/8, 12.01.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Appelyasiya Şurasının yaradılması haqqında

> № 1/4, 29.01.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 6.3-cü “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili” bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərin Qrafiki barədə (QRAFİK)