Şura qərarları 2014-cü il

> № 259/1, 27.12.2014 -  “Auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatına və akkreditasiyaya dair metodik göstəriş” barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)

> 
№ 259/2, 27.12.2014 -  “Audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” haqqında (HESABAT)

> 
№ 259/3, 27.12.2014 -  “Auditin statistik göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi” barədə (HESABAT)

> № 259/4, 27.12.2014 - “Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləş-dirilməsi barədə Qayda” haqqında (QAYDA)

> № 259/5, 27.12.2014 -  “Elektron audit (e-audit) sisteminin yaradılması” barədə

> № 258/1, 16.12.2014 -  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planı və Palata Şurasının 2015-ci il üzrə iş planı barədə

> № 258/2, 16.12.2014 -  Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə (HESABAT)

> № 258/4, 16.12.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Milli auditə dəstək üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 258/5, 16.12.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Metodik Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ) 

> № 258/6, 16.12.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə Komitənin 2014-2015-ci illər üzrə iş planının layihəsi barədə (İŞ PLANI)

> № 258/7, 16.12.2014 - Xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığa dair saziş və memorandum hazırlanması və imzalanması barədə

> № 257/3, 26.11.2014 - Beynəlxalq Audit Standartlarının ingilis dilindən Azərbaycan dilinə edilmiş tərcüməsinin redaktəsi və nəşri barədə (ARAYIŞ)

> 
№ 257/5, 26.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Beynəlxalq standartlar üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> 
№ 257/6, 26.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Üzvlük məsələləri üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> 
№ 257/7, 26.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Beynəlxalq əlaqələr üzrə Komitənin 2014-2015-ci illər üzrə iş planının layihəsi barədə (İŞ PLANI)

> № 256/1, 05.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 10 sentyabr tarixli 254/2 saylı «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması» qərarının icrası barədə (CƏDVƏLLƏR)

> № 256/2, 05.11.2014 - «2011-2020-ci   illərdə   Azərbaycan   Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı» Dövlət proqramına uyğun olaraq hazırlanmış «Audit şirkətlərinə dair xüsusi tənzimləyici tələblər haqqında Qaydalar»ın layihəsi barədə (QAYDALAR)

> № 256/3, 05.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Beynəlxalq əlaqələr üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 256/4, 05.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 256/5, 05.11.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Gənclərlə iş üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 255/1, 10.10.2014 - «Auditor fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi barədə (QANUN LAYİHƏSİ)

> 
№ 255/2, 10.10.2014 - «Açıq  Hökumətin  təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nda və «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə

> № 255/3, 10.10.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 255/4, 10.10.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında «Mübahisə və Apellyasiyalar üzrə Komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 254/1, 10.09.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası ya-nında yeni komitələrin yaradılması haqqında

> № 254/2, 10.09.2014 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə  təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə

> № 254/3, 10.09.2014 - Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstə-rən sərbəst auditorlar tərəfindən 2014-cü ilin II rübü üzrə fəaliyyətlərinə dair təqdim etdikləri gündəliklərin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə

> № 254/4, 10.09.2014 - 2013-cü ilin nəticələri üzrə auditorların (auditor təşkilatları-nın) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə (REYTİNQ CƏDVƏLİ)

> № 254/5, 10.09.2014 - «Auditorların və auditor təşkilatlarının akkreditasiyası və qey-diyyatına dair metodik göstəriş» barədə

> № 254/6, 10.09.2014 - «Auditin statistik göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi» barədə

> № 254/7, 10.09.2014 - «Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanu-nunun qəbul olunmasının 20 illiyi ilə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsi haqqında> № 252/7, 25.06.2014 - "Fortrust Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətinin yoxlanılması barədə

> № 252/6, 25.06.2014 - “Ekspert Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması barədə

> № 250/1, 31.01.2014 - Auditorlar Palatası Şurasının yanında “Auditorların Peşə Etikası Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə

> № 250/2, 31.01.2014 - Beynəlxalq Audit Standartlarının və onların şərhinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri barədə

> № 250/5, 31.01.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə

> № 250/6, 31.01.2014 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının nəzdində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının baza kafedrasının yaradılması barədə