Şura qərarları 2021-ci il

> № 339/1, 28.12.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il ərzində fəaliyyətinin Palatanın internet səhifəsi vasitəsilə təşviqinə dair hesabat barədə

> № 339/2, 28.12.2021 Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyada nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqi barədə (STRATEGIYA)

> № 339/4, 28.12.2021 Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi barədə

 


> № 338/1, 13.12.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2022-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 338/3, 13.12.2021 Auditorların auditor xidməti bazarında haqsız və qeyri-qanuni hərəkətlərə görə məsuliyyət tədbirləri sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərə dair

> № 338/5, 13.12.2021 “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Plan-qrafik”lərin təsdiq edilməsi barədə (PLAN-QRAFİK)

> № 338/6, 13.12.2021 “Auditor xidmətində dempinqə qarşı mübarizə üzrə tövsiyələr” barədə (TÖVSİYƏLƏR)

> № 338/7, 13.12.2021 Kənar keyfiyyətə nəzarət yoxlamalarından yayınan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qarşı təsirli tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə

> № 338/8, 13.12.2021 Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətinKİV-lər vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılmasına dair hesabat barədə (HESABAT)

> № 338/9, 13.12.2021  Auditorlar Palatasında vətəndaşların qəbulunun, ictimai nəzarətin, Keyfiyyətə nəzarət üzrə Apellyasiya komissiyasının fəaliyyətinin təşkili, daxil olmuş ərizə və şikayətlərə baxılması barədə 

> № 338/10, 13.12.2021 Auditin keyfiyyətinə dair daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə araşdırmaların aparılması barədə

 


> № 337/1, 26.11.2021  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 337/4, 26.11.2021 2021-ci ilin I yarımilliyi üzrə Palatanın üzvləri tərəfindən təqdim edilən hesabatların təhlili zamanı məcburi auditdən keçməli olan təsərrüfat subyektlərini könüllü audit subyekti kimi göstərmiş auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara qarşı müvafiq inzibati tədbirlərin görülməsi barədə

> № 337/5, 26.11.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının yaradılacaq “Avrasiya Mühasiblər və Auditorlar Qrupu”nun üzvlüyünə qəbul edilməsi barədə


> № 336/2, 29.10.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyi ilə əlaqədar keçirilmiş yubiley tədbirləri barədə (HESABAT)

> № 336/3, 29.10.2021  Auditorun şəxsi kabineti” sisteminin fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi barədə (HESABAT)

> № 336/4, 29.10.2021 “Keyfiyyətin idarə edilməsi layihələrindən irəli gələn Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) və əlaqəli materiala edilən müvafiq düzəlişlər” barədə

> № 336/5, 29.10.2021 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Pakistan İmtiyazlı Mühasiblər İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması barədə (ANLAŞMA MEMORANDUMUN LAYİHƏSİ)

> № 336/6, 29.10.2021 “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransın nəticələrinə dair hazırlanmış tövsiyələr barədə (TÖVSİYƏLƏR)


> № 335/1, 13.10.2021 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 1859 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulduğuna uyğun olaraq keyfiyyətə nəzarətin risk əsasında təşkil edilməsi barədə

> № 335/3, 13.10.2021 Yeni növ auditor xidmətləri, o cümlədən marketinq, sosial, biznes və digər auditor xidmətləri üzrə tövsiyələr barədə (TÖVSİYƏ)


> № 334/2, 07.09.2021 Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi barədə (TÖVSİYƏLƏR)

> № 334/3, 07.09.2021  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurasıyanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə monitorinqlərin nəticələrinin təsdiq edilməsi barədə

> № 334/4, 07.09.2021 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının “Auditor xidməti  bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün  qabaqlayıcı tədbirlər barədə” 2004-cü il 28 dekabr tarixli 143/1 nömrəli qərarında dəyişiklər edilməsi barədə

> № 334/5, 07.09.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi  üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/3 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair


> № 333/1, 11.08.2021  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci ilin I yarımili üzrə fəaliyyətinin yekununa dair hesabat barədə (ARAYIŞ)

> № 333/2, 11.08.2021 Dempinqə yol verən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barəsində    tətbiq olunan intizam və tənbeh tədbirlərinin sərtləşdirilməsi üzrə təkliflər barədə

> № 333/3, 11.08.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Korrupsiyaya, PL/TM və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların öhdəliklərinə həsr olunmuş tematik kursların, treninq və praktik məşğələlərinin təşkil edilməsi barədə (ARAYIŞ)

> № 333/4, 11.08.2021 Mühasibat uçotu və audit sahəsində ali təhsil müəssisələrində tədris  proqramlarının yeni dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi barədə

> № 333/8, 11.08.2021 “Maliyyə Hesabatları (mahiyyəti, növləri, hazırlanması, təhlil olunması) praktik vəsait”in nəşri barədə

> № 333/9, 11.08.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.2-ci “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstəriş və şərhlərin hazırlanması” bəndinə dair  plan-proqramın 5-ci “Auditor seçiminə dair müsabiqə prosedurlarının qeyri-dəyər meyarları nəzərə alınmaqla  təkmilləşdirilməsi” bəndinin iş planından çıxarılması barədə

 


> № 332/1, 12.07.2021 “Auditorun şəxsi kabineti” sistemində auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabatın, müqavilələrin və rəylərin qeydiyyatı haqqında təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə (TƏLİMAT)

> № 332/2, 12.07.2021 “Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirləri”nin layihəsi barədə (Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirlər)

> № 332/3, 12.07.2021 “2021-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı” barədə   (İXTİSASARTIRMA KURSU)

> № 332/4, 12.07.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurasıyanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə monitorinqlərin nəticələrinin təsdiq edilməsi barədə

> № 332/6, 12.07.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi  üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/7 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair

> № 332/7, 12.07.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il 31 oktyabr tarixli  313/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini aparan kənar auditorlara qarşı xüsusi tələblər”də dəyişiklik edilməsi barədə (XÜSUSİ TƏLƏBLƏR)

> № 332/8, 12.07.2021Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 327/5 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2020-ci ildə üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə” qərarının 4-cü bəndinin icrasına dair


> № 331/3, 18.06.2021  “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” layihənin müzakirəsi haqqında (LAYİHƏ)

> № 331/5, 18.06.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə  tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə monitorinqlərin nəticələrinin təsdiq edilməsi barədə (PROTOKOL)

> № 331/6, 18.06.2021 “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə  Metodik Göstəriş”in layihəsi barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ) (SXEM)

> № 331/7, 18.06.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/7 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair 

> № 331/8, 18.06.2021 Auditorlar Palatası Şurasının “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları  tərəfindən 2020-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə”  2021-ci il 02 aprel tarixli 329/1 nömrəli qərarının icrasına dair


> № 330/1, 05.05.2021 2020-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə (REYTİNQ)

> № 330/2, 05.05.2021 Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 27 dekabr tarixli 259/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə Qaydalar"da dəyişiklik edilməsi barədə (REYTİNQ QAYDALAR)

> № 330/3, 05.05.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.2-ci “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstəriş və şərhlərin hazırlanması”bəndinə dair plan - proqramda nəzərdə tutulan bir sıra işlərin icra müddətinin dəyişdirilməsi barədə

> № 330/4, 05.05.2021 İctimai əhəmiyyətli qurumlarda audit aparmağa səlahiyyəti olan auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reyestrinin aparılması barədə

> № 330/5, 05.05.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.16-cı bəndi barədə

> № 330/6, 05.05.2021 Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə

> № 330/7, 05.05.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Fəxri üzv” statusu verilməsi barədə


> № 329/1, 02.04.2021 Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2020-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə

> № 329/2, 02.04.2021 Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbarı sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklərin edilməsi barədə

> № 329/3, 02.04.2021 “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər" toplusunun 10-cu cildi barədə

> № 329/4, 02.04.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən komitələrin və komissiyanın əsasnamələrinin və 2021-2022-ci illər üzrə iş planlarının təsdiq edilməsi barədə


.> № 328/1, 23.02.2021  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə (TƏQDİMAT)

.> № 328/2, 23.02.2021  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanındayeni Komitələrin və Komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə

.> № 328/3, 23.02.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə

.> № 328/5, 23.02.2021  Auditorların işlərinin nəticələrinin təsərrüfat subyektlərinin uğurlarının davamlılığına təsirlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə metodika barədə (TÖVSİYƏ)

.> № 328/6, 23.02.2021 2020-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması barədə (İCMAL-TƏHLİL)

.> № 328/7, 23.02.2021 “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinin monitorinqinin həyata

keçirilməsi üzrə 2021-ci il üçün Plan-qrafik”lərin təsdiq edilməsi barədə (PLAN-QRAFİK)