Şura qərarları 2019-cu il

>№ 316/1, 28.12.2019 “Azərbaycan Respublikasında Kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına dair strateji Yol Xəritəsi” barədə

>№ 316/2, 28.12.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası  yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının  təsdiq edilməsi barədə

>№ 316/3, 28.12.2019   “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2020-ci il üçün Plan-qrafik”in təsdiq edilməsi barədə (ƏLAVƏ 1) (ƏLAVƏ 2)

>№ 316/4, 28.12.2019 “Audit komitələri haqqında” Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ)

>№316/5, 28.12.2019   Auditorlar Palatasının yenilənmiş Fəaliyyət Planının hazırlanması və Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) göndərilməsi barədə (ACTİON PLAN) 

>№316/6, 28.12.2019  Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə yenidən baxılması barədə (MINIMUM HƏDLƏR)

>№ 316/7, 28.12.2019  “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti   müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması Qaydası”na riayət edilməsi barədə

>№ 315/2, 11.12.2019  Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin 2019-cu il 29 oktyabr tarixində keçirilmiş iclasının yekunu barədə (ICMAL)

>№ 315/6, 11.12.2019  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına “Fəxri üzv” qəbul edilməsi barədə

>№ 314/1, 18.11.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

>№ 314/2, 18.11.2019   Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin  (Beynəlxalq  Müstəqillik  Standartları  ilə  birlikdə) 2018-ci il versiyasının tətbiqi barədə


>№ 314/3, 18.11.2019  “Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsinə dair metodik göstəriş” barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)


>№ 314/4, 18.11.2019  “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin  və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində risk əsaslı nəzarət proqramı” barədə (NƏZARƏT PROQRAMI)


>№ 314/5, 18.11.2019  Kölgə iqtisadiyyatının azaldılması istiqamətində kompleks tədbirlər sisteminin Yol Xəritəsi çərçivəsində işlənib hazırlanması barədə


>№ 314/6, 18.11.2019  Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyanın hazırlanması barədə


>№ 314/7, 18.11.2019 “Premium Audit” MMC, “V.İ.P. Audit” MMC və “Asan Yol” MMC tərəfindən  auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması üçün tələb olunan müvafiq məlumatların və sənədlərin təqdim edilməməsi barədə
 

 >№ 313/2, 31.10.2019   Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə
 

 >№ 313/3, 31.10.2019   İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini aparan kənar auditorlara qarşı  xüsusi tələblər barədə ( XUSUSI TƏLƏBLƏR )


 >№ 313/4, 31.10.2019  Auditor adı almaq üçün imtahanların proqramının təsdiq edilməsi barədə ( PROQRAM )


 >№ 313/5, 31.10.2019   “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr”ə edilmiş əlavələr barədə ( METODİK TÖVSİYƏ )

 >№ 313/6, 31.10.2019  Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının  2017-ci il versiyasının II cildinin tətbiqi barədə

>№ 312/2, 24.07.2019    Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2019-cu ilin I yarımili ərzində Auditorlar Palatasına üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə

>№ 312/3, 24.07.2019     2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının  və qrafikinin layihəsinin hazırlanması barədə (TƏDRİS PROQRAMI) (QRAFİK)


  >№ 312/4, 24.07.2019    Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxslərinin xüsusi hesabatı barədə Qayda və onun Hesabat Forması” haqqında (QAYDA) (HESABAT FORMASI) 
      
  >№ 312/5, 24.07.2019    Auditorların vəzifələri və peşə məsuliyyətləri barədə auditor xidmətindən istifadə edənlərin və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına dair ŞƏRH

  >№ 311/2, 04.06.2019  “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsaitin hazırlanması” barədə (METODİK VƏSAİT )

   
>№ 310/1, 03.05.2019  “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurası haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

>№ 310/2, 03.05.2019  Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2018-ci il üzrə illik hesabatlarının toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin hazırlanması barədə


>№ 310/4, 03.05.2019  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən “Fəxri üzv” statusunun verilməsi və “Fəxri auditor” döş nişanı ilə  təltif edilməsi barədə

>№ 310/5, 03.05.2019  Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodi vəsaitin hazırlanması barədə

 >№ 310/6, 03.05.2019 “Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə Qaydalar” barədə (QAYDALAR)

 >№ 310/7, 03.05.2019    Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin Əsasnamələrinin və 2019-cu il üzrə iş planlarının təsdiq edilməsi barədə

 >№ 309/2, 18.03.2019   Müflisləşmə mərhələsində olan təsərrüfat subyektlərinin auditi üzrə metodik  göstərişin hazırlanması barədə (METODIK GÖSTƏRİŞ)

 >№ 308/2, 22.02.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə

 >№ 308/3, 22.02.2019  Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının istifadəsi barədə
  
 >№ 308/4, 22.02.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında  yeni Komitələrin və Komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə

 >№ 308/5, 22.02.2019  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə

 >№ 308/7, 22.02.2019  Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə dair proqramın hazırlanması” barədə  (PROQRAM) 
      
 >№ 308/8, 22.02.2019   Sərbəst auditor Əliyev Avtandil Adıgözəl oğlunun hərəkətləri barədə 
   
 >№ 308/9, 22.02.2019   2018-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal barədə

 >№ 308/10, 22.02.2019    Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə