Şura qərarları 2016-cı il

> № 284/5, 27.12.2016 - Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının (IAASB) təsdiq etdiyi Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi barədə (BAS 700)(BAS 701)(BAS 705)(BAS 706)

> № 284/6, 27.12.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin  yeni strukturu barədə

> № 283/1, 21.12.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 283/4, 21.12.2016 -  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 1.26-cı “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar hesabat barədə   (HESABAT)

> № 283/5, 21.12.2016 - Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi barədə     (MÜRACİƏT), (PLAN-PROQRAM)(TƏLİMAT)

> № 282/1, 05.12.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 282/2, 05.12.2016 - "Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi" barədə (HESABAT)

> № 281/3, 21.11.2016 - «Könüllü və əlaqəli auditor xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin tətbiqi» barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)

> № 281/4, 21.11.2016 - Firmadaxili audit standartlarının hazırlanması barədə (METDOİK GÖSTƏRİŞ) 240250260500

> № 280/2, 07.11.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 6.4-cü “Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də işıqlandırılmasının təşkili” bəndinin icrası ilə əlaqədar hesabat barədə  (HESABAT)
 
> № 280/4, 07.11.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2016-cı ilin üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti  barədə

> № 279/1, 30.09.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planına əlavələrin edilməsi barədə (ƏLAVƏ)

 

 

 

> № 279/2, 30.09.2016 - “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar" barədə  ( Keyfiyyətə kənar nəzarət son) ,   (CƏDVƏL 2 ) , (KONFİDENSİAL) ,  (BKNS) ,  (BƏYANNAMƏ)

> № 279/3, 30.09.2016 - “Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında Təlimat” layihəsinin müzakirəsinə dair    (TƏLİMAT)

> № 279/4, 30.09.2016 - «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə  təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və tövsiyələrin hazırlanması» barədə

> № 279/5, 30.09.2016 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1996-cı il 28 iyun tarixli 2/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  Şurası Haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə


> № 278/1, 06.09.2016 - “Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazənin verilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   (QAYDALAR)                                  İcazə forması (FİZİKİ)(HÜQUQİ)

> № 278/3, 06.09.2016 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal barədə ( İCMAL)

> № 277/5, 04.07.2016 - “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2016-cı il üzrə dəqiqləşdirilmiş iş planının və keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə  (Plan-qrafik)(Müfəttişlərin siyahısı)

> № 277/2, 04.07.2016 - Auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatına və akkreditasiyasına  (METODİKİ GÖSTƏRİŞ)(CƏDVƏL) 

> № 276/1, 26.05.2016 - Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli təbrik məktubundan irəli gələn vəzifələrin icrasına dair tədbirlər planı barədə ( ƏLAVƏ)

> № 276/2, 26.05.2016 - "İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi  barədə" (HESABAT)

> № 276/3, 26.05.2016 - “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransa təqdim olunmuş məruzə və tezislər üzrə hazırlanmış tövsiyələr barədə  (TÖVSİYƏ)

> № 276/4, 26.05.2016 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması barədə  (İCMAL)

> № 276/5, 26.05.2016 - «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci  ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması» barədə

> № 276/8, 26.05.2016 -

 > № 275/1, 30.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarının nəticələri barədə

 > № 274/1, 11.03.2016 - Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sisteminin tətbiqi barədə

 

 

 > № 274/2, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatları və   2016-cı il üzrə iş planları  barədə

 > № 274/3, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2015-ci il 01 sentyabr tarixindən 30 sentyabr tarixinədək və 05 oktyabr tarixindən 30 oktyabr tarixinədək keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə 

 > № 274/4, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxri üzv qəbul edilməsi barədə

 > № 274/5, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr  tarixli 269/4 saylı, qərarının icrası barədə

 > № 274/6, 11.03.2016 - 2015-ci il üzrə fəaliyyətlərinə dair hesabatı gec təqdim edən Auditorlar Palatasının üzvləri barədə