Şura qərarları 2015-ci il

№ 272/2, 25.12.2015 - «Auditor təşkilatlarının firmadaxili standartlarının hazırlanmasına dair metodik göstəriş»in hazırlanması barədə (ƏLAVƏ)

> № 271/1, 18.12.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2016-cı il üzrə iş planları barədə (İŞ PLANI)

> № 271/2, 18.12.2015 - Audit Komitəsinə audit işi sahəsində ali idarəetmə orqanları ilə münasibətlərin  təkilinə dair (TÖVSİYƏLƏR)

№ 271/6, 18.12.2015 - «Könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanması»barədə

№ 270/1, 04.12.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə İctimai nəzarətə dair (ƏSASNAMƏ)

№ 269/5, 25.11.2015 - Auditin statistik göstəricilər sisteminə dair məlumatlarıAuditorlar Palatasına təqdim etməyən auditor təşkilatlarıvə sərbəst auditorlar barədə

№ 269/1, 25.11.2015 - Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə (ƏLAVƏ)

 

> № 268/1, 11.11.2015 - "Turizm müəssisələrində   audit  aparılmasına dair proqram"ın layihəsi barədə

> № 268/2, 11.11.2015 - «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin I yarımilliyi  üzrə təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və tövsiyyələrin hazırlanması» barədə

> № 268/3, 11.11.2015 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Belarusiya Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası arasında Əməkdaşlıq Sazişinin imzalanması barədə

> № 268/4, 11.11.2015 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxr üzvlərin seçilməsi barədə

> № 267/1, 20.10.2015 - Auditorlar Palatası tərəfindən auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılmasının dayandırılması barədə

> № 267/3 20.10.2015 - Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə (HESABAT)

> № 267/4, 20.10.2015 - “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında Çağrı Mərkəzinin  fəaliyyətinin təşkili haqqında” Qaydalar barədə (QAYDA) 

>
 № 267/5, 20.10.2015 - “Fəxri auditor” döş nişanı və onun vəsiqəsinin və“Fəxri fərman”ın eskizinin layihəsi barədə

> № 267/6, 20.10.2015   “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın hazırlanması barədə (TƏLİMAT)

 

> № 267/8, 20.10.2015 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Şurası yanında  İnformasiya və mətbuat üzrə komitənin tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

> № 266/1, 30.09.2015 - Audit komitəsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin hazırlanması barədə (ƏSASNAMƏ) 

> № 266/2, 30.09.2015 - ``Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsini tənzimləyən normativ metodik bazanın yaradılması`` barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ) 

> 
№ 266/4, 30.09.2015 - Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı ``Məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə`` qərarının icrası haqqında

> № 266/5, 30.09.2015 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2015-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal barədə (İCMAL)

> № 265/1, 11.08.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin yeni sədrinin təyin edilməsi barədə

> № 264/2, 22.06.2015 - "Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına üzvlük haqqında" Əsasnamə barədə (ƏSASNAMƏ) 

> № 264/3, 22.06.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin müasir vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında" 2015-ci il 22 yanvar tarixli 260/2 saylı qərarının icrası vəziyyəti barədə

> № 263/1, 26.05.2015 - ``Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının mükafatları haqqında`` Əsasnamə barədə

> № 263/2, 26.05.2015 - Auditorların (auditor təşkilatlarının) 2014-cü il üzrə reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında (REYTİNQ CƏDVƏLİ) 

> № 263/3, 26.05.2015 - Məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarınınauditdən keçmə və auditorların peşə məsuliyyətlərininicbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə 

> № 263/4, 26.05.2015 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2014-cü ilin yekunu üzrətəqdim edilmiş hesabatlarına dair müvafiq icmalın hazırlanması barədə 

> № 263/5, 26.05.2015 - ``Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən2014-cü ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlarınıntəhlili və tövsiyyələrin hazırlanması``barədə

 


 

 

> № 262/1, 04.05.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 20 illik yubileyinin qeydedilməsi barədə

> № 262/6, 04.05.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Müstəqil Audit Tənzimləyicilərinin Beynəlxalq Forumuna (IFIAR) üzvlüyə qəbul edilməsi barədə

> № 261/1, 14.04.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə

> № 261/2, 14.04.2015 - Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair  illik hesabat barədə

> № 261/3, 14.04.2015 - Keyfiyyətə nəzarət qrupu rəhbərinin və keyfiyyətə nəzarəti həyata keçirən müfəttişlərin maddi həvəsləndirilməsinə dair

> № 261/5, 14.04.2015 - ``Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasartırma kurslarının təşkili və keçirilməsi qaydaları`` haqqında

> № 261/5, 14.04.2015 - 2015-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunu tədris proqramının hazırlanması barədə

> № 260/1, 22.01.2015 - 2014-cü ildə Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinə dair hazırlanmış tövsiyələr barədə (TÖVSİYƏLƏR)

> № 260/3, 22.01.2015 - Auditor andının içilməsi prosedurlarının hazırlanması barədə (AUDİTOR ANDI)

> № 260/5, 22.01.2015 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2014-cü il 1 sentyabr tarixindən 10 oktyabr tarixinədək və 13 oktyabr tarixindən 25 noyabr tarixinədək keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə (PROTOKOL 1 və 2)

> № 260/7, 22.01.2015 - Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət  göstərən Auditorların ixtisasartırma komitəsinin  tərkibində əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə