Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və sərbəst auditorların nəzərinə!

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən 2022-ci ilin 23 dekabr tarixində təsdiq edilmiş «Auditin aktual problemləri üzrə 2023-cü ildə “Ustad dərsləri”nin, “Dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili üzrə plan-qrafik”ə uyğun olaraq  2023-cü ilin 18 aprel tarixində saat 1000-da “Azərbaycan Respublikasında audi....

2023-cü ilin 06 mart tarixində saat 10:00-da ustad dərsi keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən 2022-ci ilin 23 dekabr tarixində təsdiq edilmiş «Auditin aktual problemləri üzrə 2023-cü ildə “Ustad dərsləri”nin, “Dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili üzrə plan-qrafik”ə uyğun olaraq  2023-cü ilin 06 mart tarixində saat 1000-da “İstehsal müəssisələrin....

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və Palatanın üzvləri olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və sərbəst auditorların nəzərinə!

2023-cü ilin 11 yanvar tarixində təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin 2023-cü il üzrə ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrlə əlaqədar KİV-də fəaliyyətlərinin siyasi reytinqinə dair Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq Auditorlar Palatası tərəfindən 2023-cü ilin 24 fevral tarixində saat 1000-....

2023-cü ilin 22 fevral tarixində saat 10:00-da ustad dərsi keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən 2022-ci ilin 23 dekabr tarixində təsdiq edilmiş «Auditin aktual problemləri üzrə 2023-cü ildə “Ustad dərsləri”nin, “Dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili üzrə plan-qrafik”ə uyğun olaraq  2023-cü ilin 22 fevral tarixində saat 1000-da “10 saylı “Hesabat d....

Sərbəst Auditorların və Auditor Təşkilatlarının nəzərinə!

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Ümumi Siyahı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti t....

2023-cü ilin 30 iyun tarixində "PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə yeni normativ aktlarda auditorların rolu və vəzifələri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 2023-cü ilin 30 iyun tarixində "PL/TMM-ə və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə auditorların rolu və vəzifələri” mövzusunda konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Konfransın keçirilməsində məqsəd “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçul....

2023-cü ilin 15-16 sentyabr tarixlərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dayanıqlı inkişaf. Hesabatlılıq. Şəffaflıq” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcəkdir.

                                                                                                                ....

Sərbəst Auditorların və Auditor Təşkilatlarının nəzərinə!

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən 2022-ci ilin         23 dekabr tarixində təsdiq edilmiş «Auditin aktual problemləri üzrə 2023-cü ildə “Ustad dərsləri”nin, “Dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili üzrə plan-qrafik”ə uyğun olaraq  2023-cü ilin 15 fevral tarixində sa....

2023-cü ilin 28 aprel tarixində “Rəqabət – dayanıqlı inkişafın mühüm amili kimi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcəkdir.

                                                                                                 &n....

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və sərbəst auditorların nəzərinə!

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən 2022-ci ilin 23 dekabr tarixində təsdiq edilmiş «Auditin aktual problemləri üzrə 2023-cü ildə “Ustad dərsləri”nin, “Dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili üzrə plan-qrafik”ə uyğun olaraq  2023-cü ilin 25 yanvar tarixində saat 1000-da “Qabaqacıl auditorların və....

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və Palatanın üzvləri olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və sərbəst auditorların nəzərinə!

2023-cü ilin 11 yanvar tarixində təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin 2023-cü il üzrə ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrlə əlaqədar KİV-də fəaliyyətlərinin siyasi reytinqinə dair Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq Auditorlar Palatası tərəfindən 2023-cü ilin 18 yanvar tarixində saat ....

2023-cü ilin 17 yanvar tarixində saat 10:00-da “2022-ci il üçün maliyyə hesabatlarının auditinin xüsusiyyətləri və auditor hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi məsələləri”mövzusunda seminar keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən 2022-ci ilin         23 dekabr tarixində təsdiq edilmiş «Auditin aktual problemləri üzrə 2023-cü ildə “Ustad dərsləri”nin, “Dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili üzrə plan-qrafik”ə uyğun olaraq  2023-cü ilin 17 yanvar tarixində sa....