Palatanın normativ-hüquqi sənədləri 2021

> № 335/3, 13.10.2021 Yeni növ auditor xidmətləri, o cümlədən marketinq, sosial, biznes və digər auditor xidmətləri üzrə tövsiyələr barədə (TÖVSİYƏ)

> № 334/2, 07.09.2021 Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi barədə (TÖVSİYƏLƏR)

> № 332/2, 12.07.2021 “Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirləri”nin layihəsi barədə (Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirlər)

> № 332/7, 12.07.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il 31 oktyabr tarixli  313/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini aparan kənar auditorlara qarşı xüsusi tələblər”də dəyişiklik edilməsi barədə (XÜSUSİ TƏLƏBLƏR)

 № 331/5, 18.06.2021 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə  tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə monitorinqlərin nəticələrinin təsdiq edilməsi barədə (PROTOKOL)

> № 331/6, 18.06.2021 “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə  Metodik Göstəriş”in layihəsi barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ) (SXEM)

.> № 328/1, 23.02.2021  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə (TƏQDİMAT)

.> № 328/6, 23.02.2021 2020-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması barədə (İCMAL-TƏHLİL)

.> № 328/7, 23.02.2021 “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinin monitorinqinin həyata

keçirilməsi üzrə 2021-ci il üçün Plan-qrafik”lərin təsdiq edilməsi barədə (PLAN-QRAFİK)