2012-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. ``Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat haqqında`` QAYDALAR (№ 238/4, 18.12.2012)

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər üzrə iş planının 5.5-ci və Palata Şurasının 2012-ci il üzrə iş palnının 29-cu ``Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi`` barədə A R A Y I Ş (№ 236/5, 16.11.2012)

3. Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə QAYDA (№ 233/1, 17.07.2012)

4. Tikinti təşkilatlarında audit aparılmasına dair PROQRAM (№ 233/3, 17.07.2012)

5. Sərbəst auditorın gündəliklərinə dair hesabatlarının elektron qaydada hazırlanması, göndərilməsi, təqdim edilməsi və işlənilməsi haqqında T Ə L İ M A T (№ 233/5, 17.07.2012) 

6. Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişlik edilməsinə dair TƏLİMAT  (№ 214/7, 14.12.2010)

7. Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filialları (və ya nümayəndəlikləri) tərəfindən tərtib edilmiş onların fəaliyyətlərini əks etdirən yarımillik (illik) hesabatların və ona əlavənin Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının elektron ünvanına göndərilməsinə dair TƏLİMAT  (№ 226/5, 20.12.2011)

8. Auditor adı almaq üçün İmtahanların keçirilməsi QAYDALARI (№ 221/6, 30.06.2011)

9. Auditor adı almaq üçün Auditorlar Palatasının İmtahan Komissiyası haqqında  ƏSASNAMƏ (№ 221/7, 30.06.2011)

10. Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) Hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair TƏLİMAT (№ 214/7, 14.12.2010)

11. Auditorların Peşə Etikası Komitəsi haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 213/2, 02.11.2010)

12. Palata üzvləri tərəfindən Etika məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsini təmin etmək üçün monitorinq aparılması üzrə  QAYDA  (№ 212/4, 12.10.2010)

13. Sərbəst auditorun (auditor təşkilatının) fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair  BİLDİRİŞ №1 (№ 212/5, 12.10.2010)

14. ``Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında`` Azərbaycan Respublikası qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə  METODİK GÖSTƏRİŞ  (№ 212/6, 12.10.2010)

15. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin hüquq və vəzifələri haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 212/9, 12.10.2010)

16. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən audit aparılmasına assistentlərin (auditor köməkçilərinin) cəlb edilməsi barədə  (№ 212/9, 12.10.2010)

17. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin, onların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin audit standartlarına və mövcud qanunvericilik aktlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair nümunəvi hesabat formasının tərtib edilməsi barədə  QAYDA (№ 211/3, 26.08.2010)

18. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin ƏSASNAMƏSİ  (№ 210/2, 05.08.2010)

19. Auditorların ixtisas artırılması QAYDALARI (№ 208/5, 20.04.2010)

20. Auditorlar Palatasının ixtisasartırma komissiyası haqqında ƏSASNAMƏ  (№ 208/6, 20.04.2010)

21. Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin həyata keçirilməsi haqqında (№ 206/7, 30.12.2009)

22. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər barədə (№ 143/1, 28.12.2004)

23. ``Azərbaycan Respublikasının Fəxri auditoru`` adı haqqında ƏSASNAMƏ (№ 136/2, 20.08.2004)

24. «Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Fəxri fərmanı» haqqında  (№ 136/3, 20.08.2004)

25. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair  METODİK GÖSTƏRİŞ (№ 132/5, 31.05.2004)

26. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının xüsusi təqaüdü haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 128/8, 03.03.2004)

27. Sərbəst auditorların fəaliyyətini əks etdirən gündəliyin tərtib edilməsinin MÜVƏQQƏTİ QAYDASI  (№ 119/2, 13.11.2003)

28. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün hüquqi və fiziki şəxslərə Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş lisenziyanın müddətinin uzadılması haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 118/2, 23.10.2003)

29. Auditorların Peşə Etikası Komissiyası haqqında ƏSASNAMƏ  (№ 112/2, 21.05.2003)