2016-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1.Beynəlxalq Audit Standartlarının təbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsinə dair HESABAT (№ 282/2 05.12.2016)

2. "Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında Təlimat" layihəsinin müzakirəsinə dair TƏLİMAT (№ 279/3 30.09.2016)

3.  Sahəvi Audit proqramları

4. Mühasiblər üçün beynəlxalq etika məcəlləsi