Şura qərarları 2020-ci il

 

> № 327/1, 29.12.2020  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 327/2, 29.12.2020 “Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumat barədə (ACTİON PLAN)


> № 326/1, 17.12.2020 “Əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditinə dair tövsiyələr”in layihəsi barədə (TÖVSİYƏ)

> № 326/2, 17.12.2020  “İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin aparılmasına dair tövsiyələr” barədə (TÖVSİYƏ)

> № 326/3, 17.12.2020  Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılması vəziyyətinin icrası barədə (HESABAT KİV)


> № 324/1, 26.11.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planı barədə

> № 324/3, 26.11.2020 “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi”nə dair hesabatın müzakirəsi barədə (HESABAT)

> № 324/4, 26.11.2020 Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat-təşviqat xarakterli kitabça, broşür, prospektlərin və digər materialların hazırlanmasının və nəşr etdirilməsinin təşkil edilməsi barədə


> № 323/2, 10.11.2020 Palatanın və onun Şurasının iş planlarının, Palatanın iş planına əsasən tərtibedilmiş Plan-proqramların, Palata rəhbərliyinin əmrlərinin, sərəncamlarının və tapşırıqlarının Palatanın struktur bölmələri tərəfindən icra olunmasının təşkili barədə

> № 323/3, 10.11.2020 “Kölgə iqtisadiyyatının həcminin ölçülməsi üzrə metodik vəsait”in layihəsinin hazırlanması barədə (METODİK VƏSAİT)

> № 323/5, 10.11.2020 Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 2020-ci ilin I yarımili ərzində riayət edilməsi vəziyyətinin araşdırılması barədə

> № 323/6, 10.11.2020 Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizəyə dair təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi barədə (TƏLİMAT)

> № 323/8, 10.11.2020 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr  tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri”nə güzəştin tətbiqi barədə 


> № 322/1, 25.09.2020  Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə   təqdim edilmiş hesabatlarına dair təhlil və icmal-tövsiyələr barədə

> № 322/2, 25.09.2020  “Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizəyə dair  Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi barədə (TƏLİMAT)


> № 321/1, 29.06.2020 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında auditor təşkilatlarının, sərbəst auditorların və onların sifarişçilərinin kommersiya sirri təşkil edən, həmçinin xüsusi məlumatlarının məxfi saxlanılması barədə

> № 321/2, 29.06.2020 Bir sıra auditor təşkilatları və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin plandankənar monitorinqinin həyata keçirilməsi barədə

> № 321/3, 29.06.2020 “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin hüquq və vəzifələri haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə

> № 321/5, 29.06.2020 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyə auditorlar tərəfindən riayət edilməsinin monitorinqinə dair təlimat”ın layihəsinin hazırlanması və müzakirəsi barədə (TƏLİMAT )

> № 321/6, 29.06.2020 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə  komitənin üzvlərinin və müfəttişlərinin tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

> № 321/7, 29.06.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr  tarixli 279/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş " Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar"a dəyişiklik edilməsi barədə (Dəyişiklik)

> № 321/8, 29.06.2020    “Auditorların müstəqillik qaydaları” barədə


> № 320/1, 20.05.2020 2019-cu ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə (REYTINQ)

> № 320/2, 20.05.2020 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar Toplusu”nun (2010-2020-ci illər) layihəsinin müzakirəsi barədə

> № 320/3, 20.05.2020 2020-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması barədə

> № 320/4, 20.05.2020  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanun layihələri barədə


> № 319/1, 24.04.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci ilin I rübü üzrə  fəaliyyətinin yekununa dair hesabat barədə

> № 319/2, 24.04.2020  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planında dəyişikliklər edilməsi barədə

> № 319/3, 24.04.2020  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri”nə güzəştin tətbiqi barədə


> № 318/1, 17.03.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə

> № 318/2, 17.03.2020 Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə

> № 318/3, 17.03.2020 Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  tətbiqinə dair təlimatın 2018-ci il versiyasının I və II cildlərinin tətbiqi barədə

> № 318/4, 17.03.2020 Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin  və komissiyanın   hesabatlarının, 2020-ci il üzrə iş planlarının və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə


> № 317/1, 21.02.2020   Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2019-cu il üzrə üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə

Qalareya