Şura qərarları 2017-ci il

> № 296/1, 29.12.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2017-ci il üzrə üzvlük haqqının ödənilməsi barədə

> № 296/3, 29.12.2017 - Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi barədə (HESABAT)

> № 296/4, 29.12.2017 - Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə (ƏLAVƏ)

> № 295/1, 20.12.2017 - Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişi barədə  (PARTNYORLUQ SAZİŞİ)

> № 293/1, 22.11.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 293/2, 22.11.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 292/3, 08.11.2017 - Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin müzakirəsi barədə  (BƏYANAT)

> № 291/3, 19.10.2017 - "Auditorlara sifarişçi və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair metodik  göstəriş" barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)

> № 291/5, 19.10.2017 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında Mətbuat xidmətinin yaradılması  və «İqtisadiyyat və audit» qəzetinin təsis edilməsi barədə

> № 291/6, 19.10.2017 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxri üzv qəbul edilməsi barədə

> № 289/1, 25.08.2017 - “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda” barədə (QAYDA)

> № 289/2, 25.08.2017 - Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədlərindən aşağı qiymətə bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi üzrə metodik göstəriş barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)

> № 289/3, 25.08.2017 - “Auditorların “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş” barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)

> № 289/5, 25.08.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası haqqında Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 289/7, 25.08.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 8.7-ci “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə aralıq hesabat barədə (HESABAT)

> № 288/1, 30.06.2017 -  “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş” barədə(METODIK GÖSTƏRİŞ)

> № 288/2, 30.06.2017 - “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və  auditor seçimi üzrə metodik göstəriş” barədə (QAYDALAR)

> № 288/3, 30.06.2017 - "Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin aparılmasına dair Təlimat"  barədə (TƏLİMAT)

> № 288/4, 30.06.2017 - “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditor Xidməti Bazarında Haqsız Rəqabətin əlamətləri" ilə bağlı dəyişikliklər edilməsi barədə (ƏLAVƏ)

> № 288/5, 30.06.2017 - “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və Tədris Proqramı” barədə (PROQRAM)

> № 288/8, 30.06.2017 -  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə  iş planının 6.1-ci “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili” bəndinin icrasına dair Plan-proqramdan 8-ci “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi” mövzusunda “dəyirmi masa” bəndinin çıxarılması barədə

> № 287/1, 19.05.2017 -  Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair illik hesabat barədə (ƏLAVƏ)

> № 287/2, 19.05.2017 - 2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında (REYTİNQ)

> № 287/3, 19.05.2017 - “2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və qrafikinin hazırlanması” barədə (PROQRAM)

> № 287/4, 19.05.2017 - Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi barədə (ƏLAVƏ)

> № 287/5, 19.05.2017 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair təhlil və tövsiyələr barədə

> № 286/1, 31.03.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunları barədə (HESABAT)

> № 286/2, 31.03.2017 - Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə (MİNUMUM HƏDDLƏR)

> № 286/3, 31.03.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin əsasnamələrinin, tərkiblərinin və 2017-ci il üzrə iş planlarının təsdiq edilməsi barədə

> № 285/2, 31.01.2017 - “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2017-cı il üçün Plan-qrafik” barədə (PLAN-QRAFİK)(ƏLAVƏ)

> № 285/3, 31.01.2017 -  "Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin nəticələrinə dair Azərbaycan  Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə hesabat barədə"  (HESABAT)

> № 285/4, 31.01.2017 - Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələrin sədrlərinin təyin edilməsi barədə

> № 285/5, 31.01.2017 - Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə   (ƏLAVƏ)

> № 285/6, 31.01.2017 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 07 noyabr  tarixli 280/4 nömrəli qərarının icrası vəziyyəti barədə

> № 285/7, 31.01.2017 - “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə   (MÜFƏTTİŞLƏRİN SİYAHISI)