Soltanov Qulu Mehbalı oğlu1952-ci il oktyabrın 2-də
Zərdab rayonunda anadan olmuşdur.
1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmişdir. 
1996-cı il avqustn 23-dən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyətini davam etdirir.
2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür.
2016-cı il tarixdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev fərmanı ilə "Tərəqqi medalı" ilə təltif edilmişdir.

Qalareya