Palatanın normativ-hüquqi sənədləri 2020

> № 327/1, 29.12.2020  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

> № 327/2, 29.12.2020 “Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumat barədə (ACTİON PLAN)


> № 326/1, 17.12.2020 “Əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditinə dair tövsiyələr”in layihəsi barədə (TÖVSİYƏ)

> № 326/2, 17.12.2020  “İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin aparılmasına dair tövsiyələr” barədə (TÖVSİYƏ)

> № 326/3, 17.12.2020  Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılması vəziyyətinin icrası barədə (HESABAT KİV)


> № 324/1, 26.11.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planı barədə

> № 324/3, 26.11.2020 “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi”nə dair hesabatın müzakirəsi barədə (HESABAT)


> № 323/3, 10.11.2020 “Kölgə iqtisadiyyatının həcminin ölçülməsi üzrə metodik vəsait”in layihəsinin hazırlanması barədə (METODİK VƏSAİT)

> № 323/5, 10.11.2020 Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 2020-ci ilin I yarımili ərzində riayət edilməsi vəziyyətinin araşdırılması barədə

> № 323/6, 10.11.2020 “Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizəyə dair təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi barədə (TƏLİMAT)


> № 322/2, 25.09.2020  “Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizəyə dair  Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi barədə (TƏLİMAT)


> № 321/5, 29.06.2020 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyə auditorlar tərəfindən riayət edilməsinin monitorinqinə dair təlimat”ın layihəsinin hazırlanması və müzakirəsi barədə (TƏLİMAT )

> № 321/6, 29.06.2020 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə  komitənin üzvlərinin və müfəttişlərinin tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə

> № 321/7, 29.06.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr  tarixli 279/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş " Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar"a dəyişiklik edilməsi barədə (Dəyişiklik)


> № 320/1, 20.05.2020 2019-cu ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə (REYTINQ)