Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor, iqtisad elmləri doktoru Vahid Novruzov, 2021-ci il 10 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Odlar Yurdu Universiteti və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən "Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərin Azərbaycan İqtisadiyyatına inteqrasiyası: Konseptual baxış" mövzusunda onlayn formatda respublika elmi-praktik konfransında iştirak etmişdir.

 

İqtisadiyyat qəzeti 18-24 fevral 2021-ci il Səhifə 3

Qalareya