Təsərrüfat subyektlərinin 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditdən keçmə vəziyyətinə dair ictimaiyyət üçün qısa şərh

 

Şura qərarı

  1. 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan 52 sərbəst auditor və 112 auditorlar təşkilatı öz fəaliyyətinə dair maliyyə hesabatlarını təqdim etmişdirlər.

  2. Təqdim edilmiş hesabatlar əsasında müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektlərində 3207 müqavilə bağlanılmışdır. 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə  bağlanılmış müqavilələrin sayı 3786-dan 3207-ə qədər (yəni 579 qədər) 15,29 % azalma olmuşdur. Məbləğ 44.241.485 manatdan 52.223.474 manata yəni 7.981.989 manata qədər (və ya 18,04 %) artmışdır.

  3. 2020-ci ilin I yarımilliyi  ərzində 38.253.370 manat məbləğində  2611 müqavilə yerinə yetirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu ilin I yarımiliyi ilə muqayisədə  yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 3278-dən 2611-ə qədər yəni 667 ədəd (və ya 20,34 %) azalmışdır. Məbləğ isə 33.708.655 manatdan 38.253.370 manata qədər yəni 4.544.715 (və ya 13,39 %) artmış, orta məbləğ isə 10283 manatdan 14640 manata qədər yəni 4357 manat (və ya 42, 37%) artmışdır.