Yoxlanılmış auditor təşkilatları 2020

Sıra №-si

Auditor təşkilatın adı

İcazə nömrəsi və müddəti

Yoxlama hesabatının tarixi

Keyfiyyətə nəzarət müffətişlər (ad və soyad)

Keyfiyyətə nəzarət komitə tərəfindən qiymətləndirmənin nəticəsi (1-5)

Yoxlanılan dövr

1.

“ A Audit and Consulting” MMC

AT/155 06.02.201806.02.2023

07.02.2020

Səməd Mahmud oğlu İsgəndərov

3

06.02.2018 01.02.2020

2.

“FİNEXPERT” MMC

AT/154 02.02.201802.02.2023

07.02.2020

Elnur Elxan oğlu İbrahimov və  Səftər Vəli oğlu Vəlizadə

2

02.02.2018 01.02.2020

3.

“Caspian Business Consultants”  MMC

AT/033 29.08.2017

29.08.2022

14.02.2020

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov və Yaşar Əzimağa oğlu Məmmədov

3

01.01.2017 01.02.2020

4.

“NZA Audit” MMC

AT/153 31.01.2018 31.01.2023

21.02.2020

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev və Naib Mahal oğlu Yusifov

4

31.01.2018 01.02.2020

5.

“PSG Tax Consulting” MMC

AT/099 03.07.2018
03.07.2023

28.02.2020

Səftər Vəli oğlu Vəlizadə

3

01.02.2017 01.02.2020

6.

 Nexia EA QSC

AT/082

12.10.09

23.10.24

           

30.10.2020

A.Səfərova E.İbrahimov

5

01.09.2017

01.09.2020

7.

RSM Azerbaijan MMC

AT/076

02.11.18

02.11.23

14.12.2020

A.Səfərova S.Vəlizadə

5

01.11.2017

01.11.2020

8.

Azəri-Audit auditor firması MMC

AT/001

28.09.01

28.10-21

01.10.2020

S.İskəndərov Y.Məmmədov

4

01.07.2019

01.07.2020

9.

İnternational Audit MMC

AT/146

04.12.17

04.12.22

31.05.2020

N.Yusifov

İ.Hacıəzizov

2

  • 2019