Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 8 aprel tarixli 1/11 saylı "Pandemiya şəraitində auditor xidmətinin qarşısında duran vəzifələrin həllinə dair" Sərəncamına uyğun olaraq, Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən İşçi Qəragaha təqdim edilən təklif və tövsiyyələr.

1. "Alfa Audit" QSC-nin auditoru - Aygün Səfərova

2.  Sərbəst auditor - Vəli Kərimov

3. "ABAK AZ CROWE LTD" MMC-nin direktoru - Zamin Hüseynov 

4. “Deloitte &Touche” MMC