2015-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. “Iqtisadi islahatlarin sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarin auditorlar və müvafiq qurumlar qarşisinda yaratdiği öhdəliklər” (METODİK GÖSTƏRİŞ)

2. Sərbəst auditorlarin, auditor təşkilatlarinin və xarici auditor təşkilatlarinin filiallarinin (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarimillik (illik) hesabat formasina və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair  (TƏLİMAT), ƏLAVƏ (1)(2)(3)( № 266/3, 25.12.2015 )

3. Auditin aparılması və sənədləşdirilməsinə dair TƏLİMAT (№ 267/7, 20.10.2015)

4. ``Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında`` Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının QANUNU - ``Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında`` Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə`` Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 24 fevral tarixli 1209-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin SƏRƏNCAMI