2017-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə (MİNUMUM HƏDDLƏR)