2018-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1.Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəasit" barədə  (METODİK VƏSAİT) (№ 306/2 11.12.2018)