Palatanın 2019-cu il üzrə komitələri

Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə

Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitə

Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə

Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitə

Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə

Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə

Auditdə innovasiyaların tətbiqi və informasiya siyasəti üzrə komitə

Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə

Etika, mübahisələr və intizam komissiyası