İqtisadiyyat və audit jurnalları


Aylıq elmi-praktik nəşr. 2000-ci ilin iyul ayından çıxır. Təsisçi: Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Baş redaktor: V.T.NOVRUZOV (iqtisad elmləri doktoru, professor)