Yoxlanılmış auditor təşkilatları 2019

Sıra №-si

Auditor təşkilatın adı

İcazə nömrəsi və müddəti

Yoxlama hesabatının tarixi

Keyfiyyətə nəzarət müffətişlər (ad və soyad)

Keyfiyyətə nəzarət komitə tərəfindən qiymətləndirmənin nəticəsi (1-5)

Yoxlanılan dövr

1.

“Audit Servis” MMC

AT/040 02.05.201802.05.2023

08.02.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

2

01.01.2016

01.01.2019

2.

“RM Audit” MMC

AT/086 15.05.201504.03.2020

29.03.2019

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov və Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

3

01.01.2016

01.01.2019

3.

“Çinar Audit Konsaltinq” MMC

AT/119 14.04.2016 14.04.2021

01.03.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

3

14.04.2016

01.02.2019

4.

“İntex Audit” MMC

AT/120 08.06.2016 01.07.2021

10.04.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

2

01.06.2016

01.03.2019

5.

“Caspian Consulting and Partners” MMC

AT/126  02.11.2016
02.11.2021

12.04.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev və Elçin İbad oğlu Qurbanov

4

02.11.2016

01.03.2019

6.

“Victotyvvays Audit Consulting” MMC

AT/110 30.01.2019 30.01.2024

01.05.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

2

20.02.2017

01.04.2019

7.

“Nahid Audit” MMC

AT/127  16.11.2016
16.11.2021

13.05.2019

Səməd Mahmud oğlu İsgəndərov

2

16.11.2016

01.04.2019

8.

“Legal Audit” MMC

AT/124 25.10.2016 25.10.2021

10.05.2019

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov

2

25.10.2016

01.05.2019

9.

“Abacus Audit and Consulting” MMC

AT/135  21.06.2017
21.06.2022

10.06.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

4

21.06.2017

01.06.2019

10.

“Azəri – Audit” auditor firması

AT/001  28.10.2016 28.10.2021

12.07.2019

Səməd Mahmud oğlu İsgəndərov

4

01.07.2016

01.07.2019

11.

“Analitik – Audit Konsaltinq” MMC

AT/129  25.11.2016
25.11.2021

02.08.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

4

25.11.2016

01.07.2019

12.

“Finans – Audit” MMC

AT/103  20.07.2018
20.07.2023

10.09.2019

Cavid Xəlil oğlu Xıdırbəyli

4

01.08.2016

01.09.2019

13.

“FCHAİN AUDİT” MMC

AT/087  07.04.2020
07.04.2025

11.09.2019

Cavid Xəlil oğlu Xıdırbəyli

4

01.08.2016

01.09.2019

14.

“Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC

AT/058 13.01.2016 13.01.2021

22.11.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

5

05.08.2016

01.11.2019

15.

“Hakim” MMC

AT/137 21.08.2017 21.08.2022

24.09.2019

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov

3

21.08.2017

01.09.2019

16.

“ARGENTUM AUDİT” MMC

AT/138  22.08.2017
22.08.2022

27.09.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

4

22.08.2017

01.09.2019

17.

“ASAN YOL” MMC

AT/144 20.11.2017 20.11.2022

04.11.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

3

20.11.2017

01.09.2019

18.

“AUDİT CONSULTİNG 17” MMC

AT/140  06.09.2017
06.09.2022

18.10.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

4

06.09.2017

01.10.2019

19.

“Capital Audit” MMC

AT/151  25.01.2018
25.01.2023

25.10.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

4

25.01.2018

01.10.2019

20.

“CƏFƏROĞLU AUDİT” MMC

AT/143  15.11.2017
15.11.2022

01.11.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

4

15.11.2017

01.10.2019

21.

“Consulting Group” MMC

AT/131  23.01.2017
23.01.2022

08.11.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

4

23.01.2017

01.11.2019

22.

“Vizion Group” MMC

AT/141 31.10.2017 31.10.2022

11.11.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

4

31.10.2017

01.11.2019

23.

“İnternational Audit” MMC

AT/146  04.12.2017
04.12.2022

19.11.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

4

21.11.2017

01.11.2019

24.

“Zaman – Audit” MMC

AT/045 10.01.2019 10.01.2024

24.05.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

3

01.05.2018

01.05.2019

25.

“M.A. Audit” MMC

AT/117 19.10.2015 19.10.2020

07.06.2019

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov

4

01.06.2018

01.06.2019

26.

“Prime Audit and Consulting” MMC

AT/121  29.07.2016
29.07.2021

05.07.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

4

01.07.2018

01.07.2019

27.

“Audit Grup” MMC

AT/111 01.02.2019 01.02.2024

11.11.2019

Elçin İbad oğlu Qurbanov

3

01.10.2018

01.10.2019

28.

“Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC

AT/112  23.07.2019
23.07.2024

16.12.2019

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov

3

01.04.2018

01.12.2019

29.

“Premium Audit” MMC

AT/036 23.01.2018 23.01.2023

20.12.2019

İlham İsfəndiyar oğlu Hacıəzizov

2

01.09.2018

01.12.2019

30.

“V.İ.P. Audit” MMC

AT/095 17.01.2017 17.01.2022

24.12.2019

Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev

2

01.09.2018

01.12.2019