Şura qərarları 2018-ci il

> № 307/6, 27.12.2018   Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin   keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-qrafik”in təsdiq edilməsi barədə (ƏLAVƏ1)  (ƏLAVƏ2)

> № 307/2, 27.12.2018    Azərbaycanda auditor xdimətinin müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri” mövzusunda keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələri barədə

> № 307/1, 27.12.2018   Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və onun Şurasının 2019-cu il üzrə iş planları barədə  (İŞ-PLANI)

> № 306/2 11.12.2018  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəasit" barədə  (METODİK VƏSAİT) 

> № 305/2, 14.11.2018 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlil və tövsiyələr barədə (İCMAL-TƏHLİL)

> № 305/5, 14.11.2018  Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsait” barədə (METODİK VƏSAİT)

> № 305/6, 14.11.2018  Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması barədə (STANDART)

> № 304/1, 05.10.2018 - Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması “Qaydası” və “Forması”nın təsdiq edilməsi barədə (QAYDA -- FORMA)

> № 303/1, 13.08.2018 - Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahanlar barədə (I qrup üzrə 1 saylı əlavə) (I qrup üzrə 2 saylı əlavə) (I qrup üzrə 3 saylı əlavə)

> № 303/2, 13.08.2018 - “Azərbaycan Respublikası Aditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət üzrə Apellyasiya Komissiyasının Əsasnaməsi” barədə ƏSASNAMƏ

> № 301/1, 12.06.2018 - “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabat forması və hesabatın tərtib edilməsinə dair Təlimat” barədə (TƏLİMAT)   (HESABAT FORMASI 1-- 2)     

> № 301/2, 12.06.2018 - “2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması” barədə  (TƏDRİS PROQRAMI)

> № 300/2, 18.05.2018 - 2017-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə  (CƏDVƏL)

> № 300/4, 18.05.2018 - Auditorlar Palatasının Şurası yanında Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitənin yeni tərkibi barədə

> № 300/5, 18.05.2018 - Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi barədə.

> № 300/6, 18.05.2018 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxri üzv  qəbul edilməsi barədə

> № 300/7, 18.05.2018 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planında dəyişikliklərin edilməsi barədə

> № 299/1, 16.04.2018 -  Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə (HESABAT)
 
> № 299/2, 16.04.2018 - Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2017-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal-təhlil və tövsiyələr barədə

> № 299/3, 16.04.2018 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə

> № 299/4, 16.04.2018 - Bir sıra auditor təşkilatlarının keyfiyyətinə kənar nəzarət yoxlamasının vaxtının dəyişdirilməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasına müraciətləri barədə

> № 298/1, 23.02.2018 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə (HESABAT)

> № 298/2, 23.02.2018 - 2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin nəticələri barədə (İCMAL-TƏHLİL)

> № 298/3, 23.02.2018 -  “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2018-ci il üçün plan-qrafik”in təsdiq edilməsi barədə (PLAN-QRAFİK)

> № 298/4, 23.02.2018 -  Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə Qaydaya edilmiş dəyişikliklər barədə

> № 297/1, 12.01.2018 -  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni Komitələrin və Komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə