Şura qərarları 2013-cü il

> № 249/2, 29.12.2013 - Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmişsosioloji sorğunun nəticələrinə dair icmal haqqında [ İCMAL ]

> № 249/5, 29.12.2013 - Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılmasına dair 2014-cü ilin iş planının və Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin təsdiqi haqqında

> № 249/6, 29.12.2013 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2013-cü ildə keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə

> № 248/2, 19.12.2013 - “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlamalarının risk qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi barədə - [TƏLİMATı yüklə]

> № 248/3, 19.12.2013 - “Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına dair Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsinə dair - [TƏLİMATı yüklə]

> № 245/1, 11.10.2013 - “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Qaydalar”ın və “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin Əsasnaməsi”nin yeni layihələri barədə

> № 245/6, 11.10.2013 - Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər və Palata Şurasının 2013-cü il üzrə iş planlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 


> № 245/11, 11.10.2013 - “Audit üzrə 100 sual və cavab” sorğu kitabının nəşri barədə 

> № 244/2, 27.08.2013 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən komitələrin işinin yenidən qurulması haqqında

> № 1/2, 03.07.2013 - Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən sərbəst auditorlar tərəfindən 2013-cü ilin I rübü üzrə fəaliyyətinə dair təqdim etdikləri gündəliklərin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə

> № 1/3, 03.07.2013 - Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə dair hazırlanmış Qaydaların Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi barədə

> № 242/3, 11.06.2013 - Daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər barədə> № 242/5, 11.06.2013 - Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər üzrə iş planında dəyişiklik edilməsi barədə

> № 241/5, 11.04.2013 - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Şəki regional Ədliyyə şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına ünvanlanmış 13.02.2013-cü il tarixli 1/48 saylı məktubda göstərilən sərbəst auditor Nuriyev Alqış Tərlan oğlu və Gəncə şəhər auditor təşkilatı (direktor Məmmədov Natiq Həmid oğlu) tərəfindən Qəbələ rayon Həmzəli bələdiyyəsinin 2010, 2011 və 2012-ci illər üzrə aparılmış auditor yoxlamaları zamanı yol verilmiş nöqsanlar üzrə müzakirənin nəticələri haqqında

> № 239/2, 25.01.2013 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2012-ci ildə keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə

> № 239/3, 25.01.2013 - Beynəlxalq audit standartların tətbiqi ilə əlaqədarəlavə tədbirlər haqqında