Şura qərarları 2011-ci il


> № 226/5, 20.12.2011 - Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hesabatlarının elektron variantının qəbul olunmasının təşkili barədə


> № 226/7, 20.12.2011 - Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması (2011-2015-ci illər) barədə


> № 226/9, 20.12.2011 - Auditorlar Palatası tərəfindən Milli Strategiyanın icra vəziyyəti barədə məlumatların hər altı aydan bir  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi haqqında

> № 221/2, 30.06.2011 - Azərbaycan Respublikasi Auditorlar Palatasının fəaliyyətini geniş əks etdirmək üçün internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi işinin təşkili və Azərbaycan Respublikasi Auditorlar Palatasının fəaliyyətini geniş əks etdirmək üçün internet səhifəsinin ingilis və rus dillərində hazırlanması barədə

> № 220/5, 02.06.2011 - Auditorlar Palatasının 2011-2013-cü cü illər üzrə iş planının “Auditor xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodiki göstərişlərin  hazırlanması” barədə 1.7-ci bəndinin icrası haqqında

> № 219/1, 27.04.2011 - Beynəlxalq Standartların tələblərinə uyğun olaraq auditor adı almaq üçün imtahan proqramının təkmilləşdirilməsi barədə

> № 217/2, 23.02.2011 - Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşımübarizədə Auditorlar Palatasının kollektivi və üzvləri qarşısında duran vəzifələr barədə

> № 217/3, 23.02.2011 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Metodik Komissiyasının Əsasnaməsinin təsdiqi və yeni tərkibi barədə

> № 216/5, 31.01.2011 - İnvestisiya fondlarının kənar auditorlarına dair tələblər haqqında qaydalar barədə