Dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

Aftandil Əliyev

Sərbəst auditor – sədr

Çingiz Abbasov

Sərbəst auditor – sədr müavini

Şəhnaz Cəfərova

Sərbəst auditor – üzv

Şərif Bəşirov

Sərbəst auditor – üzv

Hüseyn Cəbiyev

“Yeni Zaman Audit” MMC-nin direktoru-auditor – üzv

Aydın Hüseynov

Sərbəst auditor – üzv

Elçin Əkbərov

“CONSULTİNG GROUP” MMC-nin direktoru- auditor – üzv

Daşqın Məmmədov

Sərbəst auditor  - üzv

Xaləddin Əliyev

“S.L.S. Audit-Consulting xidməti” MMC-nin direktoru- auditor – üzv