Elm, innovasiyaların tətbiqi və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

Nəcəf Talıbov

Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri, “TNM Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

Nəsibə Muradxanova

“KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru,   auditor – sədr müavini

Qoşqar Əhmədov

Auditorlar Palatasının Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsinin rəisi – sədr müavini

Fəxri Mustafayev

“PraysVoterhausKupers Audit Azərbaycan” MMC-nin audit üzrə partnyoru – sədr müavini

Namiq Abbaslı

“ANR Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Məmməd Allahverdiyev

“Consulting Service of Baku” MMC-nin auditoru- üzv

Elnur Osmanlı

“İnvest Audit” MMC-nin direktoru, auditor-üzv