Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmsına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM) üzrə komitə

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmsına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM) üzrə komitənin ƏSASNAMƏSİ

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmsına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM) üzrə komitənin İŞ PLANI

 

 

SƏDR

Qurbanov Elçin İbad oğlu

 

                                                                                                                                                            

                                        SƏDR MÜAVİNİ                                                                           ÜZV                                                                                           ÜZV

                               Kərimov Şamxal Vəli oğlu                                           Həsənov Şahin Əmirxan oğlu                                                      Əliyev Rüfət Yaqub oğlu       

 

                      

                                                                                                                                

                                                  ÜZV                                                                                    ÜZV                                                                                        ÜZV

                                 Qurbanlı Ziya Tofiq oğlu                                             Paşayev Ramin Mahmud oğlu                                              Alxaszadə Nigar Taleh qızı